Evaluering af Rampen til det gode arbejdsliv

Jens Hansen

I samarbejde med kommunerne i Norddjurs og Silkeborg har SIND Erhverv i perioden oktober 2020 til februar 2024 igangsat og udviklet en individuelt tilpasset indsats, der sigter mod at hjælpe borgere, der er blevet godkendt til fleksjob på grund af psykisk sygdom eller betydelig psykisk sårbarhed, tilbage på arbejdsmarkedet.

Projektet er evalueret af DEFACTUM og muliggjort gennem midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

I løbet af projektperioden har kommunerne i Norddjurs og Silkeborg samlet henvist 121 borgere. 55% af de visiterede fleksjobgodkendte borgere, svarende til 46 borgere, var i fleksjob ved evalueringens afslutning pr. 1. december 2023. Projektets evne til at skabe beskæftigelse vurderes som tilfredsstillende, især med tanke på hvor komplekse udfordringer, en del af de visiterede borgere har.

Evalueringen viser desuden, at borgernes trivsel, selvvurderede helbred og evne til at mestre dagligdagens udfordringer har flyttet sig i en positiv retning og vel at mærke fra et lavt udgangspunkt samt i en periode, der delvist var præget af coronaepidemien.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2024_Rampen til det gode arbejdsliv_evaluering.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2024
Udgiver DEFACTUM

Kontaktperson

Jens Hansen

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

Forfattere

Jens Hansen