Højt specialiserede kompetencer. Udvikling af en generisk model til identifikation og vurdering af kompetencer i højt specialiserede sociale tilbud

Morten Greve

På opdrag fra Social- og Boligstyrelsen har DEFACTUM udviklet en generisk model for beskrivelse af nødvendige kompetencer i forhold til højt specialiseret socialfaglig indsats. Opgaven er løst i samspil med Styrelsen og en lang række centrale interessenter på området.

Modellen understøtter opstilling af kompetencekriterier for de leverandører, der ønsker at varetage højt specialiserede indsatser (specialfunktioner) på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Danmark.

Projektet har omfattet to delopgaver: Dels en systematisk afdækning af, hvordan kompetencer og kompetenceniveauer i andre sammenhænge er blevet identificeret og vurderet (herunder i beslægtede lande), og dels udvikling af en model for, hvordan konkrete kompetencekriterier kan udpeges og vurderes for hver af de specialfunktioner, der i fremtiden forventes at indgå i en national specialeplanlægning.

Vidensgrundlaget er interview, dokumentstudier og produkter af workshopprocesser.

Link til projektet bag publikationen

Link til publikationen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Udgivelsesform Rapporter
År 2023
Udgiver Social- og Boligstyrelsen
ISBN/ISSN 978-87-94371-93-3
Længde 28 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve