Jo før jo bedre - Evaluering af tidlig opsporing af kræft i almen praksis i Region Syddanmark

Ane Blom; Signe Andrén Thrane

Formålet med evalueringen af Jo før jo bedre i Region Syddanmark er at vurdere, om og hvordan de igangsatte indsatser og initiativer i regionen har bidraget til tidlig opsporing af kræft i almen praksis. 

Yderligere giver evalueringen inputs til, hvordan organisering og samarbejdet omkring tidlig opsporing af kræft i almen praksis kan videreudvikles i fremtiden. 

Formålet er belyst gennem interviews med repræsentanter fra almen praksis, diagnostiske centre, billeddiagnostiske afdelinger, relevante kliniske og administrative ledere samt patienter i Region Syddanmark. 

Evalueringens to hovedspørgsmål: 

- Oplever fagpersoner og patienter, at igangsatte indsatser og initiativer under programplanen Jo før jo bedre bidrager til tidlig opsporing af kræft?

- Hvilke visioner for fremtidige indsatser har fagpersoner og patienter til videreudvikling af programplanen Jo før jo bedre?

På vegne af Hovedsponsorgruppen for Jo før jo bedre har DEFACTUM gennemført evalueringen i andet halvår af 2023.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2023_Jo før jo bedre - Evaluering af tidlig opsporing af kræft i almen praksis i Region Syddanmark.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2023
Udgiver DEFACTUM
Længde 64 sider

Kontaktperson

Ane Blom

Ane Blom

+45 4023 8993

anblom@rm.dk

Forfattere

Ane Blom; Signe Andren Thrane