Patientperspektivet i omvisitering

René Buch Nielsen

At patienter omvisiteres i forbindelse med en akut indlæggelse er en relativ ny måde at håndtere overbelægning på et hospital og samtidigt sikre, at patienter behandles med en høj grad af patientsikkerhed. Styregruppen for Sikkert Patientflow har ønsket at tilvejebringe patienternes perspektiv på omvisitering. Derfor har DEFACTUM gennemført denne kvalitative undersøgelse.  

Undersøgelsen er baseret på interviews med patienter, som er omvisiteret fra deres stamhospital til et andet hospital i regionen. Omvisitering sker gennem med et samarbejde mellem de regionale hospitalsledelser eller de akutte afdelingsledelser i forbindelse med overbelægning. I rapporten præsenteres fortællinger fra syv af patienterne. 

Undersøgelsen har resulteret i en række konkrete anbefalinger og forslag til forbedringer af patientforløbene, som hospitalerne kan implementere i deres interne arbejdsgange og aftaler, når der er brug for omvisitering.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2023_Patientperspektivet i omvisitering.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2023
Udgiver DEFACTUM
Længde 24 sider

Kontaktperson

René Buch Nielsen

René Buch Nielsen

+45 2046 3242

rennie@rm.dk

Forfattere

René Buch Nielsen