Brugerinvolvering - guide og matrix

René Buch Nielsen

Denne guide til brugerinvolvering indeholder:

  • eksempler på tre roller, brugere kan have i et projekt
  • opmærksomhedspunkter når man arbejder med brugerinvolvering
  • vejledning til brugerinvolveringsmatrix – både som dialogværktøj og skabelon til udfyldelse

Guiden er et værktøj til dig som konsulent eller forsker til at afklare, hvor og hvordan brugerinvolvering kan tænkes ind i dit projekt. Den fungerer som ramme til at tage stilling til, afgrænse og dokumentere brugerinvolvering i dit projekt. Guiden benyttes til dialog om den eller de roller, brugere kan varetage i dit projekt, og den viser, hvordan brugere kan varetage forskellige roller i forskellige faser af projektet. Roller og funktioner aftales i samarbejde med og efter ønske fra brugeren og i forhold til relevans i projektets forskellige faser. Brugere kan udfordre forskeres/konsulenters gængse tilgange og bidrage med nye indsigter til problemløsning og/eller fornyelse.

Download Brugerinvolvering_guide og matrix.pdf

Udgivelsesform Øvrige
År 2023
Udgiver DEFACTUM
Længde 3 sider

Kontaktperson

René Buch Nielsen

René Buch Nielsen

+45 2046 3242

rennie@rm.dk

Forfattere

René Buch Nielsen