Social ulighed på kiropraktorområdet

Malene Thygesen:; Maria Louise Overgaard Svendsen; Karina Friis

Resultaterne i rapporten viser, at der eksisterer social ulighed på kiropraktorområdet, idet gruppen af personer med lavest socioøkonomisk position havde signifikant mindre odds for at komme til kiropraktor ved smerte end personer med højest socioøkonomisk position. Gruppen havde også generelt færre kontakter i et kiropraktorforløb end andre. På baggrund af forslag fremkommet på et panelmøde, med deltagelse af personer med forskellig relation til kiropraktorområdet eller med viden om social ulighed, er der udformet følgende 7 anbefalinger til, hvordan social ulighed på kiropraktorområdet kan udlignes. 1. Nedsat brugerbetaling til kiropraktorbehandling for udvalgte patientgrupper, 2. Pakkeforløb til personer, som er socialt sårbare, 3. Styrke koordination og samarbejde på tværs af sektorer, herunder den sociale sektor, 4. Tidlig indsats for grupper, der har højere risiko for at udvikle muskel- og skeletlidelser, 5. Fokus på information om kiropraktorbehandling, 6. Mere viden om patientens vej til kiropraktorbehandlingen og 7. Fokus på den geografiske placering af kiropraktorklinikker. Rapporten er udarbejdet af DEFACTUM efter ønske fra Dansk Kiropraktor Forening (DKF) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2023_Social ulighed på kiropraktorområdet.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2023
Udgiver DEFACTUM
Længde 36 sider