De pårørendes vurdering af de palliative behandlingsforløb. Resultater af spørgeskemaundersøgelse 2022

Klaus Nordentoft Lemvigh

Spørgeskemaundersøgelserne er besvaret af pårørende til patienter på Hospice Ankerfjord Hospice, Hospice Limfjord, Hospice Djursland og Strandbakkehuset. Data er indsamlet i 2021-22. Hver undersøgelse/hospice har sin egen rapport.   

Hospice har indhentet samtykke hos patienten til at kontakte vedkommendes pårørende. 3 måneder efter patientens død modtager den pårørende et spørgeskema, som enten besvares elektronisk eller bliver printet ud og tilsendt. De indkomne svar fra de fysiske skemaer er indtastet af personalet efterfølgende. DEFACTUM har foretaget databehandlingen. 

Undersøgelserne er en justeret gentagelse af undersøgelserne fra 2021.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2022_De pårørendes vurdering af de palliative behandlingsforløb på Anker Fjord Hospice.pdf

Download Rapport_2022_De pårørendes vurdering af de palliative behandlingsforløb på Hospice Djursland.pdf

Download Rapport_2022_De pårørendes vurdering af de palliative behandlingsforløb på Hospice Limfjord.pdf

Download Rapport_2022_De pårørendes vurdering af de palliative behandlingsforløb_Strandbakkehuset.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2023
Udgiver DEFACTUM

Kontaktperson

Klaus Nordentoft Lemvigh

Klaus Nordentoft Lemvigh

+45 2939 8427

klalem@rm.dk