Diabetespatienters oplevelser og ønsker til mødet med sundhedsvæsnet i og på tværs af sektorer

Anne Sophie Steen Boisen

Midtklyngen i Region Midtjylland (Hospitalsenhed Midt, Viborg, Skive og Silkeborg kommune samt almen praksis i klyngen) har igangsat et satspuljeprojekt om udvikling af en samarbejdsmodel for det tværsektorielle samarbejde omkring borgere med type 2 diabetes. Som en del af flere indsatser i projektet, har denne interviewundersøgelse fokus på patientperspektivet. 

Formålet med undersøgelsen er at få indblik i de tanker, ønsker og forbehold borgerne har omkring den ændrede organisering af diabetesbehandlingen, hvor behandling og kontrol hovedsageligt foregår hos egen læge frem for i diabetesambulatoriet. Undersøgelsen afdækker desuden borgernes oplevelser i mødet med de sundhedsprofessionelle samt deres idéer til eventuel forbedring af det fremtidige samarbejde på tværs af sundhedssektorer. Målet er at sikre, at borgernes perspektiv involveres i udviklingen af den fremtidige samarbejdsmodel vedrørende diabetesbehandling i Region Midtjylland.

Undersøgelsen peger på en række konkrete fremadrettede opmærksomhedspunkter, som kan understøtte den fremtidige samarbejdsmodel og dermed styrke det tværsektorielle samarbejde om diabetesbehandlingen til gavn for både borgerne og sundhedsprofessionelle.

Download Rapport_2021_Midtklyngeprojekt_Diabetespatienters oplevelser og ønsker til mødet med sundhedsvæsnet i og på tværs af sektorer.pdf

Link til projektet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Udgivelsesform Rapporter
År 2021
Udgiver DEFACTUM
Længde 22 sider