Borgernes bidrag til udvikling af hjertesvigtforløb og telemedicinske tilbud i Region Midtjylland. Brugerdialog med borgere med hjertesvigt og deres pårørende

Tina Veje Andersen, Marianne S. Balleby

DEFACTUM har gennemført en brugerdialog med borgere med hjertesvigt og deres pårørende. Brugerdialogen er gennemført på vegne af en tværsektoriel sundhedsfaglig arbejdsgruppe, og indgår i arbejdsgruppens udvikling af telemedicinske sundhedstilbud til borgere med hjertesvigt i Region Midtjylland.

Brugerdialogen gav fagpersoner fra arbejdsgruppen indblik i borgernes perspektiver på, hvordan det er at leve med hjertesvigt, og hvad borgere og pårørende er optaget af. I notatet beskrives, hvordan brugerdialogen er gennemført og de ideer, emner og refleksioner, som brugerdialogen resulterede i.

Link til projektet bag publikationen

Download Notat_2023_Brugerdialog hjertesvigtforløb og telemedicinske tilbud.pdf

Udgivelsesform Øvrige
År 2023
Udgiver DEFACTUM
Længde 20 sider