"Omsorg i balance" på Børne- og ungehospice Strandbakkehuset. Resultater fra evalueringen af et toårigt projekt

Forfattere: Lise Marie Witt Udsen; Signe Andrén Thrane

Børne- og ungehospice Strandbakkehuset har gennem to år arbejdet med at skabe "Omsorg i balance" i et forløb for ledelsen og alle medarbejderne på Strandbakkehuset. Her har de arbejdet med at skabe en bærende kultur af medfølelse (compassion), selvmedfølelse (self-compassion), balance og resiliens samt psykologisk tryghed. Formålet er at undgå, at medarbejderne bliver ramt af omsorgstræthed i arbejdet med de indlagte børn og deres familier. DEFACTUM har evalueret, hvad der er kommet ud af "Omsorg i balance"-forløbet. Evalueringen har fulgt Strandbakkehuset i perioden ultimo 2020-primo 2023.

Download Rapport_2023_Omsorg i balance.pdf

Link til Strandbakkehusets hjemmeside

Udgivelsesform Rapporter
År 2023
Udgiver DEFACTUM
Længde 62 sider