Udbredelse af VR-initiativer i Psykiatrien i Region Midtjylland: Et forskningsnotat

Morten Deleuran Terkildsen; Stina Bollerup; Tina Pedersen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Camilla Palmhøj Nielsen
Udgivelsesform Øvrige
År 2022
Udgiver DEFACTUM