Multisygdom i den danske befolkning – forekomsten af multisygdomsmønstre og sammenhængen med sociodemografiske faktorer og helbredsrelateret livskvalitet

Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen

Indledning

Multisygdom er en af sundhedsvæsenets store udfordringer. Sundhedsvæsenet er blevet mere og mere specialiseret, men samtidig er en stigende andel af sundhedsvæsenets brugere i behandling for flere sygdomme på samme tid. Hvordan indretter man et sundhedsvæsen, der tager hensyn til brugernes behov for sammenhæng? Der er behov for at udvikle nye organisatoriske modeller og tilgange til behandling af patienter med multisygdom, hvor det er patienten frem for den enkelte sygdom, der er i fokus. Et udgangspunkt herfor er et godt kendskab til sygdomsmønsteret i befolkningen, så man bedre kan imødekomme de forskellige behov.

I denne rapport identificeres forskellige grupper i den danske befolkning med hver deres sygdomsprofil (multisygdomsmønster). Identifikation af multisygdomsmønstre i befolkningen kan bidrage med viden om:

  • hvilke kroniske sygdomme, der har en tendens til at optræde sammen
  • hvor udbredte de enkelte sygdomsmønstre er
  • hvordan den sociale og demografiske sammensætning er blandt personer med de forskellige sygdomsmønstre, og hvordan sygdomsgrupperne fordeler sig geografisk
  • hvordan den helbredsrelaterede livskvalitet varierer på tværs af grupperne med forskellige sygdomsmønstre

Det er vigtig viden, når man skal indrette sundhedsvæsenet i forhold til befolkningens behov. 

Rapportens analyser baseres på data fra den nationale sundhedsprofil, Hvordan har du det? 2021, og omfatter 15 selvrapporterede kroniske sygdomme blandt den voksne befolkning (16+ år). Multisygdom defineres som forekomsten af to eller flere samtidige kroniske sygdomme hos en person. Der er tidligere lavet en tilsvarende undersøgelse på baggrund af Hvordan har du det? 2013, der tjener som sammenligningsgrundlag.


Link til projektet bag publikationen

Download Multisygdom i den danske befolkning.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2022
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-93657-36-6
Længde 51 sider