Leg for alvor - Statusrapport: Udviklingsprojektets afsæt

Morten Greve

Den sikrede ungeinstitution Bakkegården i Region Sjælland er
specialiseret i indsats for kriminalitetstruede unge med lavt kognitivt
funktionsniveau. Det er en målgruppe, som ofte ikke profiterer af en
samtalebaseret socialpædagogisk indsats, og Bakkegården ønsker derfor at skabe
en lege- og aktivitetsbaseret indsats for målgruppen. Region Sjælland har bedt
DEFACTUM procesunderstøtte og evaluere projektet. Denne statusrapport er det
første formidlingsprodukt fra evalueringsprojektet. Formålet med rapporten er
først og fremmest at belyse Bakkegårdens afsæt for at gå i gang med
udviklingsprojektet med udgangspunkt i disse tre spørgsmål: (1) Hvad
kendetegner Bakkegårdens indsats i dag set i forhold til udviklingsprojektets
fokusområder? (2) Hvordan vurderer ledere og medarbejdere potentialet i den nye
indsatsform? (3) Hvad er anbragte unges syn på livet på Bakkegården og på deres
videre livsudsigter? Grundlaget er interview- og surveydata.

Link til projektet bag publikationen

Download Statusrapport_2022_Bakkegården.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2022
Udgiver DEFACTUM
Længde 44 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve