The ambiguity of goal-setting: a study of patients’ perspectives on goal-setting in outpatient multidisciplinary rehabilitation of patients with spinal cord injury

Lisbeth Ørtenblad; Thomas Maribo; Britta Quistgaard; Ellen Madsen; Charlotte Handberg

Introduktion

Personcentreret målsætning er en central komponent i rehabilitering, fordi indsatsen er målrettet patienternes hverdagsliv. Viden om patienternes erfaringer med patientcentreret målsætning er dog mangelfuld. Et nyt forskningsprojekt har derfor undersøgt perspektiver på patientcentreret målsætning i tværfaglig rehabilitering blandt patienter med rygmarvsskader. Resultaterne viste, at målsætning ikke er patienternes behov, men de accepterer det som ramme for sundhedsprofessionelles arbejde. Desuden oplevede patienterne, at patientcentreret målsætning er vanskelig i praksis.

Link til projektet bag publikationen

The ambiguity of goal-setting: a study of patients' perspectives on goal-setting in outpatient multidisciplinary rehabilitation of patients with spinal cord injury

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2022
Udgiver Disability and Rehabilitation