Goal-Setting in clinical practice: a study of health-care professionals’ perspectives in outpatient multidisciplinary rehabilitation of patients with spinal cord injury

Lisbeth Ørtenblad; Thomas Maribo; Britta Quistgaard; Ellen Madsen; Charlotte Handberg

Introduktion

Patientcentreret målsætning anses som fundament for rehabiliteringsforløb, men der er mange udfordringer forbundet med det. Et nyt forskningsprojekt har undersøgt målsætningsprocessen i tværfaglig rehabilitering i mødet mellem sundhedsprofessionelle og patienter med rygmarvsskader.

Resultaterne viser, at de sundhedsprofessionelle oplever et dilemma mellem krav til målsætning om målbarhed og en praksis med komplekse patientbehov. I deres praksis forsøger de at balancere de modsatrettede krav ved at benytte en forhandlende tilgang til målsætning.

Forskningsprojektet fandt også, at den patientcentrerede tilgang til rehabilitering var vanskelig at praktisere.

Link til projektet bag publikationen

Goal-Setting in clinical practice: a study of health-care professionals' perspectives in outpatient multidisciplinary rehabilitation of patients with spinal cord injury

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2022
Udgiver Disability and Rehabilitation