Loneliness and social isolation – disentangling the associations with adverse health outcomes and investigating possible solutions

Julie Christiansen

Tidligere studier har vist, at ensomhed og social isolation har betydning for vores helbred. Det ses blandt andet, at ensomhed og social isolation har betydning for hjerte-kar-sygdom og tidlig død. Vores viden om, hvordan ensomhed og isolation påvirker andre helbredsforhold, er dog begrænset. Dertil ved vi kun ganske lidt om de mekanismer, der har betydning for, at ensomhed og social isolation påvirker helbredet.

Nærværende ph.d.-projekt ønsker således at gøre os klogere på sammenhængen mellem ensomhed, social isolation og helbred. Projektet  belyser sammenhængen mellem ensomhed, social isolation og en række forskellige helbredsforhold, herunder kroniske sygdomme og brug af sundhedsydelser, samt undersøger, hvilke faktorer der har betydning for disse sammenhænge. 

Ph.d.-projektet er baseret på data fra Hvordan har du det?-undersøgelsen 2013, (n=33.285), hvor der er indsamlet oplysninger om ensomhed, social isolation og en række forskellige former for mentalt helbred og sundhedsvaner. Dertil anvendes data fra sygesikringsregisteret og landspatientregisteret, hvori der indgår oplysninger om kronisk sygdom og brug af sundhedsydelser.

Hvis du gerne vil have et eksemplar af ph.d.-afhandlingen, kan du kontakte DEFACTUM. 

Link til projektet bag publikationen

Udgivelsesform Ph.d.-afhandlinger
År 2022

Kontaktperson

Julie Christiansen

Julie Christiansen

+45 7841 4337

juechi@rm.dk

Forfattere

Julie Christiansen