Formidlingshæfte. Projektresultater fra de otte specialområder i Region Midtjylland

Dorte Laursen Stigaard; Signe Andrén Thrane
Siden 2015 har det specialiserede socialområde i samarbejde med DEFACTUM, med afsæt i Region Midtjyllands strategi for forskning og udvikling, iværksat en lang række udviklings- og forskningsprojekter, som kan bidrage til at vidensbasere og udvikle indsatsen i specialområderne. Der afholdes årligt en konference, hvor specialområderne deler viden og erfaringer opsamlet i forbindelse med udviklings- og forskningsprojekterne. I 2021 udarbejdede DEFACTUM i samarbejde med specialområderne et formidlingshæfte i stedet for at afholde en fysisk konference pga. COVID-19. Formidlingshæftet indeholder en oversigt over alle projekter i specialområderne samt specialområdernes beskrivelse af erfaringer med 1-2 selvvalgte projekter, som specialområderne vurderer kan have relevans for de øvrige områder.

Download Formidlingshæfte_2021_Projektresultater fra de otte specialområder i RM.pdf

Download Formidlingshæfte_2021_Projektresultater fra de otte specialområder i RM_BILAG.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2021
Udgiver DEFACTUM
Længde 20 + 26 sider