Leg for alvor - aktivitetsbaseret indsats på Bakkegården

Morten Greve

Den sikrede ungeinstitution Bakkegården i Region Sjælland er specialiseret i indsats for kriminalitetstruede unge med lavt kognitivt funktionsniveau. Det er en af landets mest socialt udsatte målgrupper, som ofte ikke profiterer af en samtalebaseret, kognitivt orienteret socialpædagogisk indsats. Bakkegården ønsker derfor at afprøve en legebaseret indsats for målgruppen med afsæt i neuroaffektiv tilgang og med inspiration fra bl.a. den evidensbaserede metode Theraplay. DEFACTUM varetager en udviklingsevaluering af indsatsafprøvningen med fokus på implementering, metodeudvikling, faglig læring og effekterne for de unge. Som afsæt for projektet har vi foretaget en vidensafdækning, som hermed afrapporteres. Afdækningen er baseret på en systematisk gennemgang af relevant fagfællebedømt forskningslitteratur på engelsk fra 2010-2021 samt interview med i alt ti forskere, specialister og fagfolk med særlig indsigt i danske forhold.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2022_Leg_for_alvor_Vidensafdækning.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2022
Udgiver DEFACTUM
Længde 27 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve