Hvordan har du det? Udviklingen 2010-2013-2017-2021

Karina Friis; Martin Mejlby Jensen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Finn Breinholt Larsen; Sarah Skov Jørgensen; Kristine Toftegaard Frandsen; Jes Bak Sørensen

Denne sundhedsprofil er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? fra 2010, 2013, 2017 og 2021.

En sundhedsprofil er en helhedsbeskrivelse af sundhed og sygelighed i et område eller i en befolkning, og oplysningerne fra denne sundhedsprofil kan bruges til at monitorere sundhedstilstanden i Region Midtjylland og i de enkelte kommuner i regionen.

Sundhedsprofilen består af to rapporter: Hovedrapporten (bind 1), der beskriver sundhedstilstand og sundhedsvaner i Region Midtjyllands befolkning i 2021, samt udviklingsrapporten (bind 2), der beskriver udviklingen i perioden fra 2010 til 2021.

Formålet med denne rapport (bind 2) er, at man på baggrund af de fire Hvordan har du det?-undersøgelser kan danne sig et overblik over ændringer i sundhedstilstanden og sundhedsvanerne i perioden.

Bind 2 består af en række figurer – såkaldte sammenligningsgrafer – ledsaget af en kort tekst. For en uddybende beskrivelse af de behandlede emner henvises til bind 1, hvor man også finder mere omfattende litteraturhenvisninger. 

I indledningen i bind 1 finder man desuden en beskrivelse af dataindsamlingen, undersøgelsens metode, fremgangsmåden ved vægtning af data samt en oversigt over de personer, der har medvirket ved undersøgelsens gennemførelse. Hvordan har du det? 2021 har i høj grad været præget af coronapandemien.

Dataindsamlingen fandt sted mellem den 5. februar og den 12. maj 2021. I denne periode var der i Danmark en række restriktioner og tiltag i forbindelse med håndteringen af COVID-19-pandemien, og dette har med stor sandsynlighed påvirket nogle af resultaterne i undersøgelsen, idet rammerne for befolkningens liv har været anderledes end normalt. Som læser af rapporten er dette væsentligt at have for øje.

Link til projektet bag publikationen

Download Bind_2_webversion.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2022
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-93657-32-8
Længde 230 sider