Sygeplejerskers mentale sundhed under første bølge af covid-19 pandemien – et tværsnitsstudie

Caroline Trillingsgaard Mejdahl; Morten Deleuran Terkildsen; Mimi Young Mehlsen; Berit Kjærside Nielsen

Baggrund

I marts 2020 blev virussygdommen covid-19 erklæret for en pandemi. Studier har vist, at sygeplejersker er særligt sårbare i forhold til at udvikle negative psykologiske reaktioner under en pandemi. 

Formål

Studiets formål var at undersøge den mentale sundhed blandt sygeplejersker på danske sygehuse under covid-19-pandemien samt at undersøge, om der var særlige faktorer forbundet med en eventuel belastet mental sundhed. 

Metode

Tværsnitsstudie baseret på kvantitative data indsamlet via et webbaseret spørgeskema. Spørgeskemaet indeholdt validerede spørgeskemaer til måling af stress, angst, depression og søvnproblemer samt selvudviklede spørgsmål om covid-19. 

Resultater

1.165 sygeplejersker deltog i undersøgelsen. Sygeplejersker, som havde været udlånt til afdelinger med covid-patienter, adskilte sig statistisk signifikant fra sygeplejersker, som arbejdede med covid-patienter på deres faste afdeling, idet de udviste flere depressive symptomer, rapporterede højere grad af stress og flere søvnproblemer. 

Konklusion

Den mentale sundhed blandt syge­plejersker på danske sygehuse under covid-19-pandemiens første bølge var belastet. Symptomerne på psykisk belastning var i højere grad forbundet med udlån til andre afdelinger end selve det at arbejde på en afdeling med covid-patienter.

Link til projektet bag publikationen

Sygeplejerskers mentale sundhed under første bølge af covid-19 pandemien – et tværsnitsstudie

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2022
Udgiver Sygeplejersken, Fag & Forskning