Perspektiver på rehabilitering 2021

Nanna Rolving; Lisa Gregersen Østergaard; Dorthe Sørensen; Claus Vinther Nielsen; Thomas Maribo

Abstract

Rehabiliteringsforløb opleves ofte som fragmenterede og mangler sammenhæng. Forfatterne beskriver udfordringerne indenfor rehabilitering i dag og peger på, at fysioterapeuter bør spiller en central rolle i at sikre sammenhæng i forløb.

Perspektiver på rehabilitering 2021

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2021
Udgiver Fysioterapeuten
ISBN/ISSN 1601-1465
Længde 6 sider