Evidens for rehabiliteringsindsatser til personer med multipel sclerose

Anne-Mette Hedeager Momsen

Resume

Effekten af indsatser og determinanter for deltagelse hos personer med multipel sclerose (MS) er publiceret i en overbliksartikel, der har undersøgt 72 systematiske reviews (N>90.000).

Formålet var at danne udgangspunkt for opdatering af nationale anbefalinger. Der var stærk evidens for blandt andet multidisciplinære, kognitive træningsindsatser.

Beskæftigelse har stor betydning for livskvalitet, og rehabilitering skal iværksættes tidligt efter diagnosticering.

Evidens for rehabiliteringsindsatser til personer med multipel sclerose

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2021
Udgiver Best Practice Nordic
Længde 00 sider

Forfattere

Anne-Mette Hedeager Momsen