Risikovillighed blandt borgere med kroniske sygdomme i en tid præget af corona

Pernille Bjørnholt Nielsen; Berit Kjærside Nielsen

I denne artikel viser vi, hvordan borgere med mindst én kronisk sygdom forholder sig til COVID-19 og hvordan de agerer i en tid med corona i forhold til aktiviteter, der kan være forbundet med en risiko for smitte, samt hvordan bestemte undergrupper udviser højere eller lavere risikovillighed.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2020 og i november 2020 blandt de samme borgere. 710 deltog i begge runder. I januar-februar 2022 gennemføres 3. runde. 

Vi har set på seks forskellige aktiviteter, hvor smitte i højere grad kan forekomme end ved undladelse af disse aktiviteter.

Vi finder, at hver femte borger med mindst én kronisk sygdom ikke mener, at han/hun er i særlig risiko for at blive alvorlig syg, hvis man bliver ramt af corona og ikke mindst at hver fjerde faktisk ikke ved om vedkommende er i særlig risiko.

Link til projektet bag publikationen

Download Tabelrapport_2022_PAM COVID-19 for data indsamlet i maj og nov 2020.pdf

Download Artikel_2022_Risikovillighed_blandt borgere med kroniske sygdomme_corona.pdf

Udgivelsesform Øvrige
År 2022
Udgiver DEFACTUM
Længde 16 sider