National klinisk retningslinje for rehabilitering og proteseforsyning til personer som får foretaget større benamputationer

Maiken Bay Ravn

Formål 

Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet.

Baggrund

Der udføres årligt ca. 1800 større benamputationer (over ankel niveau) i Danmark. Denne nationale kliniske retningslinje indeholder handlingsanvisninger for udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger (’punktnedslag i patientforløbet’). Disse problemstillinger er prioriteret af den faglige arbejdsgruppe som de områder, hvor det er vigtigst at få afklaret evidensen.

Denne retningslinje omfatter således rehabilitering efter det perioperative forløb. Anbefalinger til rehabilitering i det perioperative forløb (frem til 21. postoperative dag) er beskrevet i ”National klinisk retningslinje for perioperativ behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer” som blev publiceret maj 2020.

National klinisk retningslinje for rehabilitering og proteseforsyning til personer der får foretaget større benamputationer

Udgivelsesform Rapporter
År 2021
Udgiver Sundhedsstyrelsen
Længde 67 sider

Kontaktperson

Maiken Bay Ravn

Maiken Bay Ravn

+45 2960 1078

mairav@rm.dk

Forfattere

Maiken Bay Ravn