De pårørendes vurdering af de palliative behandlingsforløb. Resultater af spørgeskemaundersøgelse 2021

Pernille Bjørnholt Nielsen

Spørgeskemaundersøgelserne er besvaret af pårørende til patienter på Hospice Ankerfjord Hospice, Hospice Limfjord og Hospice Djursland. Data er indsamlet i 2020-21. Hver undersøgelse/hospice har sin egen rapport.   

Hospice har indhentet samtykke hos patienten til at kontakte vedkommendes pårørende. 3 måneder efter patientens død modtager den pårørende et spørgeskema, som enten besvares elektronisk eller bliver printet ud og tilsendt. De indkomne svar fra de fysiske skemaer er indtastet af personalet efterfølgende. DEFACTUM har foretaget databehandlingen. 

Undersøgelserne er en justeret gentagelse af undersøgelserne fra 2019.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2021_palliativ behandlingsforløb_Ankerfjord Hospice.pdf

Download Rapport_2021_palliativ behandlingsforløb_Hospice Limfjord.pdf

Download Rapport_2021_palliativ behandlingsforløb_Hospice Djursland.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2021
Udgiver DEFACTUM