Evaluering af Folden

Marianne Sigaard Balleby; Lise Nymand; Kristine Hessellund Pedersen

Folden er en behandlingsindsats for unge med isolations- og skolevægringsproblematikker under Holmstrupgård i Region Midtjylland. DEFACTUM har i samarbejde med Holmstrupgård evalueret indsatsen. Evalueringen viser, at Folden kan tilbyde behandling til en bred målgruppe, hvor de unge kan have haft en længere periode med skolevægring, isolation og lavt funktionsniveau.

Foldens ambulante indsats i hjemmet kan modvirke de unges isolation og bidrage til afklaring af de unges fremadrettede uddannelse og behandling gennem det kontaktskabende arbejde med gradvis eksponering og præsentation af nye strategier.

Evalueringen er finansieret af Region Midtjyllands forsknings- og udviklingspulje inden for socialområdet.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2021_Evaluering Folden.pdf

Download Bilagsrapport_2021_Evaluering Folden.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2021
Udgiver DEFACTUM
Længde 36 sider og 38 sider

Kontaktperson

Marianne S. Balleby

Marianne S. Balleby

+45 2475 9006

marbal@rm.dk

Forfattere

Marianne S. Balleby