Brugerdialoger på Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital har siden 2019 gennemført brugerdialoger på 10 afdelinger – som opfølgning på resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser – LUP. DEFACTUM faciliterer brugerdialogerne i tæt samarbejde med Kvalitet på Aarhus Universitetshospital.

En brugerdialog giver afdelingen indblik i patienternes perspektiver og erfaringer. Personalet lytter interesseret, mens facilitatoren interviewer patienterne. Personalets input til dialogen sker gennem facilitatoren. Afslutningsvist beskriver personale og patienter forbedringsideer. 

DEFACTUMs medvirken omfatter en beskrivelse af konceptet for brugerdialoger med henblik på udbredelse til regionens øvrige hospitaler.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2021

Projektleder

Projektmedarbejdere