Flere i fællesskaber

Flere i Fællesskaber er et kollaborativt forsknings- og interventionsprojekt, der skal afhjælpe ensomhed blandt unge og ældre i Silkeborg Kommune og finde nye veje til at få flere ind i fællesskaber. 

Formål

Det overordnede formål med projektet er over en fireårig periode at mindske ensomhed og fremme mental sundhed og social deltagelse hos unge og ældre i Silkeborg Kommune. Vi ønsker at mobilisere et helt lokalsamfund til at finde nye veje til at bekæmpe ensomhed. Samtidig ønsker vi at evaluere indsatser og undersøge, hvad der virker, og hvad der ikke gør, og at udbrede resultaterne til hele Danmark. 

Indsatser

Flere i Fællesskabet har tre spor, der til sammen skal bidrage til at løse problemet: Et implementeringsspor, et laboratoriespor og et forskningsspor. 

Indsatserne omfatter blandt andet:

  • Etablering og udbredelse af mange forskelligartede tilbud – mødesteder, rådgivningstilbud, mentorordninger, spisefællesskaber og samtalegrupper.
  • Involvering af unge og ældre, der har ensomhed inde på livet, så de er med til at drive projektet – bl.a. i et laboratorium, der udvikler nye indsatser.
  • Udpegning af en ’fællesskabsguide’, der kan hjælpe unge og ældre, som har behov, ind i relevante fællesskaber.
  • Aktivering af mange nye frivillige.
  • Generationsmøder omkring forskellige aktiviteter.
  • Gennemførelse af en kampagne, som skal gøre borgere opmærksomme på medborgere, der har brug for en håndsrækning til at blive en del af et fællesskab.
  • Effektmåling af projektets samlede bidrag til forandringer og monitorering og evaluering af konkrete indsatser og målsætninger. 


Bag initiativet står en lang række lokale og nationale partnere fra det offentlige, det civile samfund, erhvervslivet og forskningsinstitutioner.

Silkeborg Kommune, Region Midtjylland (DEFACTUM), Ventilen, Frivilligcenter Silkeborg, Silkeborg Business, Silkeborg Højskole, Selvhjælp Silkeborg, Mary Fonden, Jysk Børneforsorg/Fredehjem, Come Together, Fonden Ensomme Gamles Værn, Ældre Sagen, Jyske Bank, Bjerringbro-Silkeborg Håndbold, AAB Silkeborg, Mænds Mødesteder Silkeborg, Folkekirken Silkeborg, C:NTACT, Kirkernes Sociale Arbejde og STERK.

Og partnerskabet vokser hele tiden. Med de mange ressourcer ønsker vi at skabe en bevægelse, hvor mennesker i Silkeborg Kommune bidrager til en omfattende kulturforandring, der skal skabe plads til alle i fællesskabet gennem meningsfulde aktiviteter og effektive indsatser.

DEFACTUM er forskningsansvarlig og bidrager til skabe varige og bæredygtige løsninger. 

Projektet er finansieret af Danske Regioner, Tryg Fonden, Helsefonden, Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden), Ældre Sagen og Fonden Ensomme Gamles Værn. 

Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2024