Pilotafprøvning af digital udsendelse af spørgeskema i LUP Psykiatri

Der er udarbejdet en strategi for fremtidens Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser (LUP), der indebærer en ambition om at overgå til løbende dataindsamling (fremfor årlig) med det formål at understøtte arbejdet med kvalitetsudvikling i klinikken med tidstro data om den patientoplevede kvalitet.

DEFACTUM gennemfører i 2020-2021 et pilotprojekt i LUP Psykiatri, som skal afdække effekterne af omlægning fra personlig udlevering af spørgeskemaer til digital dataindsamling. Digital dataindsamling er en forudsætning for effektivt at kunne samle data ind mere løbende, men har tidligere været udfordrende i forholdt til at sikre tilstrækkelige svar fra de forskellige patientgrupper. Det er planen, at undersøgelserne blandt voksne ambulante og indlagte patienter pr. 1. januar 2022 skal gennemføres som løbende digitale undersøgelser, hvor data løbende kan bruges til kvalitetsudvikling og fortsat bliver samlet op i en samlet årsrapportering. Disse to undersøgelser udgør 80 % af de adspurgte patienter i det nuværende koncept i LUP Psykiatri . 

Der deltager voksenpsykiatriske ambulatorier og sengeafsnit fra 3 regioner i pilotundersøgelsen. Det drejer sig om alle voksenpsykiatriske afsnit i Region Midtjylland, 3 fra Region Hovedstaden samt 27 fra Region Sjælland.  Pilotprojektet er finansieret af midler fra budgettet i LUP Psykiatri. 

Læs mere om Fremtidens LUP: https://www.defactum.dk/om-DEFACTUM/projektsite/lup-psykiatri/fremtidens-lup/

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2021

Projektleder

Projektmedarbejdere