LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

Fremtidens Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) understøtter arbejdet med at udvikle kvaliteten i det enkelte afsnit ved løbende at indsamle data, levere månedlige resultater og mulighed for lokale spørgsmål.

LUP er under udvikling. I LUP Psykiatri gennemføres der pilotundersøgelser i 2020-2021, der bl.a. skal afdække effekterne af omlægning fra personlig udlevering af spørgeskemaer til digital dataindsamling. Implementering af løbende målinger sker i psykiatrien i første omgang for de voksne patienter. LUP 2022 vil være efter det nye koncept, hvor undersøgelserne for voksne psykiatriske patienter gennemføres med løbende digital dataindsamling. I Fremtidens LUP får afsnit med voksne psykiatriske patienter, udover den årlige status, hver måned tidstro data til kvalitetsarbejdet.

En kerne af nationale spørgsmål og mulighed for valg af lokale spørgsmål
LUP vil i fremtiden indeholde færre spørgsmål. Fremtidens LUP vil bestå af en kerne af nationale spørgsmål. Som noget nyt vil der på afsnit med digital dataindsamling, kunne vælges lokale spørgsmål, der måler på områder, som afsnittet arbejder med at forbedre.

Data bliver indsamlet og afrapporteret hver måned
Fremtidens LUP giver tidstro data om den patientoplevede kvalitet til afsnit med voksne psykiatriske patienter, så data kan bruges i kvalitetsarbejdet året rundt. I Fremtidens LUP får afsnit med voksne psykiatriske patienter hver måned tidstro data, forudsat der er tilstrækkeligt med svar, og en årlige status til kvalitetsarbejdet.

Årlig status på patientoplevelser
Også fremover vil LUP én gang årligt fremstille forskelle og udvikling i patient- og pårørendeoplevelser over tid – nationalt og på tværs af regioner.

Gradvis ændring frem mod LUP 2022
Det nye koncept for LUP i psykiatrien bliver implementeret i 2022, hvor LUP i stigende grad skal gennemføres med løbende dataindsamling, så data om den patientoplevede kvalitet er tidstro og understøtter arbejdet med kvalitetsudvikling.

Efter implementeringen af digital dataindsamling for de voksne patienter i 2022, undersøges det, hvad der er muligt for de ambulante og indlagte børn og unge.

Vil du vide mere om Fremtidens LUP?
Hvis du har spørgsmål kan du kontakte specialkonsulent Simone Witzel, tlf.: 4042 7144, mail: simwit@rm.dk.

Læs mere om pilotundersøgelsen i LUP Psykiatri

Download strategi for Fremtidens LUP

Download proces for implementering

Download visuel procesbeskrivelse