Interventioner, der kan afhjælpe ensomhed – en systematisk litteraturgennemgang

Formålet med litteraturstudiet er at identificere, vurdere og sammenfatte viden om effekten af interventioner, der har til formål at afhjælpe ensomhed. Studiet vil samtidig undersøge, hvilke typer af interventioner der er effektive ift. at reducere ensomhed i specifikke målgrupper.

Litteraturstudiet udarbejdes af DEFACTUM, Region Midtjylland. Litteraturstudiet er finansieret af Mary Fonden, Lauritzen Fonden og Real Dania.

Projektet er igangsat i slutningen af 2019.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2021
Finansiering Mary Fonden, Lauritzen Fonden og Real Dania.

Projektleder

Projektmedarbejdere