Aktiv Patientstøtte

Formålet med Aktiv Patientstøtte er at undersøge, hvordan telefonbaseret støtte kan hjælpe patienter med kroniske sygdomme med at opnå bedre livskvalitet og en bedre hverdag samt undgå fremtidige indlæggelser.

Aktiv Patientstøtte er en kompleks national indsats og et følgeforskningsprojekt finansieret af regeringen. I perioden 2017-2019 tilbydes på landsplan 15.000 patienter Aktiv Patientstøtte. Patienterne udvælges via en statistisk model på baggrund af deres kontakter med sundhedsvæsenet og diagnoser.
Patienterne, der modtager Aktiv Patientstøtte, bliver ringet op af en specialuddannet sygeplejerske, der støtter og coacher patienten. Formålet er at styrke patienternes livskvalitet og sygdomsindsigt samt evne til at navigere i sundhedssystemet. Støtten varer typisk 6 til 9 måneder og tager udgangspunkt i den enkeltes behov, aktive deltagelse og ønsker. Aktiv Patientstøtte er et supplement til den indsats og behandling, som patienten allerede modtager på hospitalet, via kommunen og i almen praksis.

Tidligere erfaringer fra Sverige og Region Sjælland viser, at Aktiv Patientstøtte kan hjælpe patienter med bedre at overskue deres sygdom. De oplever at få en gladere og bedre hverdag uden at blive indlagt så tit som før.
I forskningsprojektet undersøges det, om Aktiv Patientstøtte virker, hvordan Aktiv Patientstøtte virker, hvordan patienterne opfatter Aktiv Patientstøtte, og om Aktiv Patientstøtte er økonomisk rentabelt.

Der forskes således på fire forskellige områder i Aktiv Patientstøtte:
Effektforskning: Virker Aktiv Patientstøtte? Det vil sige, om Aktiv Patientstøtte giver patienterne større livskvalitet og bedre evne til at navigere i livet med sygdom, samt om patienterne bliver indlagt mindre.
Økonomisk forskning: Har Aktiv Patientstøtte indvirkning på ressourceforbruget og omkostningerne i sundhedsvæsenet?
Forskning i patientperspektivet: Hvilke erfaringer gør patienterne sig med Aktiv Patientstøtte, og hvordan har patienterne oplevet et målrettet sundhedsfagligt tilbud om støtte og hjælp til at mestre egen sygdom og situation?
Organisatorisk forskning: Hvilke forudsætninger, hvilken organisering og hvilken implementering skal der til, for at et tilbud som Aktiv Patientstøtte lykkes?

DEFACTUM forestår den organisatoriske forskning samt varetager formandskabet og sekretariatsbetjeningen af det samlede forskningsprojekt. Forskningsledelsen består af forskere fra alle fem regioner i Danmark og fra alle de forskellige områder af forskningsprojektet.

Læs mere om Aktiv Patientstøtte og forskning i Aktiv Patientstøtte på: https://www.regionh.dk/aktivpatientstoette

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2023