Videregivelse af data fra HjerteKom til den nationale dansk hjerterrehabiliteringsdatabase (DHRD) under Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram

DEFACTUM har udviklet databasen HjerteKom, hvori der registreres oplysninger om borgere, der deltager i den kommunale non-farmakologiske fase 2 hjerterehabilitering.

HjerteKom er en samlet betegnelse for databaserne HjerteKomMidt, HjerteKomSjælland og HjerteKomHovedstaden. Sammenlagt registrerer 22 kommuner i databaserne. HjerteKom ligger på platformen e-Monitorering, som er udviklet af DEFACTUM.  

Som en del af "Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v." har DEFACTUM udviklet en afleveringsportal således at data fra de 22 kommuner, der registrerer i HjerteKom, kan videregive data til Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) under Regionernes Kliniske Kvalitetsdatabaser.

DEFACTUMs afleveringsportal sikrer derved, at der månedligt overføres kommunale hjerterehabiliteringsdata til DHRD. De kommunale data kan således biddrage til opgørelse af de nationale indikatorer på hjerterehabiliteringsområdet, der opgøres tværsektorielt for et samlet patient-/borgerforløb.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2026

Projektleder

Projektmedarbejdere