Evaluering af projekt "Børn er også pårørende"

I projekt "Børn er også pårørende" etableres børnegrupper målrettet børn i alderen 8-14 år, der vokser op i familier med psykisk sygdom. I projektet tilbydes forældrene rådgivning og samtaleforløb. Projektet omfatter desuden fælles kompetenceudvikling for medarbejdere i SIND Rådgivning og Aarhus Kommune.

Projektets primære mål er, at fremme børnenes trivsel, sekundært at kvalificere forældrene til at støtte børnenes liv og udfordringer. Endeligt skal projektet bidrage til et styrket samarbejde om forebyggelsesarbejdet mellem en NGO som SIND Rådgivning og en kommunal institution som Aarhus Kommune.

I projektperioden gennemfører DEFACTUM en udviklingsevaluering, der har sit primære fokus på børnenes udbytte af indsatsen, men også belyser forældrenes udbytte og betydningen af kompetenceudviklingen. Evalueringens resultater analyseres løbende i projektperioden og formidles til projektledelsen med henblik på læring og eventuel justering af indsats. 

I projektets sidste fase gennemføres en workshop, hvor evalueringens hovedkonklusioner præsenteres og drøftes med fokus på muligheder og barrierer for indsatsens videre forankring.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2025

Projektleder

Projektmedarbejdere