Mind the Gap – Interdisciplinary collaboration between General Practices and Job Centres in return-to-work processes

Når borgere sygemeldes over længere tid, involveres både sundhedsvæsen og beskæftigelsesindsats. Særligt er der behov for, at jobcenter og almen praksis samarbejder for at skabe et sammenhængende og effektivt forløb for borgeren. Desværre ved vi, at dette samarbejde ikke fungerer optimalt i dag. Det kan have konsekvenser for den enkelte sygemeldte borger, for de professionelle samt for samfundet grundet usammenhængende og forlængede sygemeldingsforløb.

For at kunne udvikle kvalificerede interventioner, der kan forbedre samarbejdet, mangler vi viden om, hvordan samarbejdet foregår i dag, samt hvorfor det foregår på denne måde. 

Derfor undersøger vi i dette projekt, hvilke aktiviteter der finder sted i samarbejdet, samt hvilke bagvedliggende betingelser der påvirker mulighederne for samarbejdet. 

Projektet består af tre delstudier:

1: Litteraturstudie af eksisterende viden på området.

2 og 3: Casestudie, hvor der anvendes interviews, observationer og dokumentanalyser som metoder.

Projektet udføres i regi af DEFACTUM og finansieres af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), Folkesundhed i Midten og Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed.

Projektperioden løber fra 1.2.2023 til 31.1.2026.

For yderligere information eller spørgsmål kontaktes ph.d.-studerende Anne Grøndahl Poulsen: anngrora@rm.dk

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2026