Erfaringer med patientrapporterede oplysninger (PRO). MoEva 2.0. System, drift, organisering, udvikling og forskning

I det danske sundhedsvæsen har der i de senere år været øget opmærksomhed på implementering af patientcentrerede rehabiliteringsforløb samt en stigende interesse for at indhente mere viden om patientens perspektiv på egen helbredstilstand. Dette opnås ved at inddrage patienten aktivt i systematisk rapportering af relevante informationer.

Over en periode på mere end 15 år har DEFACTUM samarbejdet med kommunerne om monitorering og evaluering af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Dette er blandt andet blevet realiseret gennem indsamling af patientrapporterede oplysninger (PRO). Dataindsamlingen er foregået ved hjælp af Monitorerings- og Evalueringsværktøjet MoEva, et generisk værktøj udviklet i et samarbejde mellem kommunerne og DEFACTUM, som har stået for driften af MoEva.

Udvikling af nye digitale PRO-dataopsamlingssystemer herunder "Kommunal PRO", har ændret de behov, som MoEva tidligere har været med til at understøtte i kommunerne, hvilket betyder, at MoEva lukker ned ved udgangen af 2024. 

Projektet har til formål at opsamle de mange års erfaringer, der er opnået i det systemmæssige arbejde med MoEva, herunder erfaringer med drift, organisering, forskning og udvikling. Hensigten er, at projektets resultater kan være med til at sikre, at de mange erfaringer om PRO-data, der er opnået i de seneste 15 år gennem arbejdet med MoEva, kan skabe nytte i den videre udvikling af værktøjer til indhentning af oplysninger om patientens perspektiv på egen helbredstilstand. 

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2024

Projektleder

Projektmedarbejdere