HEART-projektet

SPARK-parken ved MarselisborgCentret i Aarhus indgår som 'demonstration site' i EU Horizon 2020 projektet: the HEART project - HEAlthier Cities through Blue-Green Regenerative Technologies.

Projektgruppen består af Louise Sofia Madsen, Claus Løvschall, Jan Sau Johansen og Claus Vinther Nielsen. 

Det overordnede formål er at undersøge, i hvilken udstrækning folkesundheden kan forbedres gennem ’blå-grønne’ løsninger i byerne ved hjælp af ny teknologi og sammenligning på tværs af data fra Danmark, Serbien og Grækenland.

Det forberedende projektarbejde er nu snart på plads, og fra august 2022 og et-1,5 år frem indsamles data på tværs af kliniske, miljømæssige, sociale og økonomiske indikatorer.

De kliniske data indsamles på fire diagnosegrupper: hjertesygdom (n=50), metaboliske sygdomme (n=75), lungesygdom (KOL) (n= 30) og mental sygdom (n=30).

Patientgruppen på i alt 185 deltagere randomiseres således, at halvdelen får interventionen. Disse rekrutteres efter planen fra rehabiliteringsorganisationer på MarselisborgCentret.

Der indsamles tre typer af kliniske data: fra werables, fra selvrapporterede spørgeskemaer og fra biomarkører målt i klinikken, herunder blodprøver.

Deltagerne inkluderes i en tre måneders periode, hvor de instrueres til, at de 2-3 gange om ugen skal komme i SPARK-parken i 45-75 minutter per gang, hvoraf minimum halvdelen af tiden skal være aktiv (ikke stillesiddende). 

Det samlede resultat på baggrund af projektet skal understøtte og fremme politisk beslutningstagning inden for EU i henhold til korrekt håndtering af teknologier baseret på ’blå-grønne’ løsninger i byerne, der også relaterer sig til adfærdsændringer på individuelt- og befolkningsniveau.

Naturbaserede løsninger med en menneskelig dimension

Sådan lyder den overordnede konklusion på en indledende undersøgelse af, hvad parken omkring MarselisborgCentret bidrager med til lokalområdet og centrets brugere. I artiklen kan du læse mere om, hvad de mange mennesker, som har svaret på et spørgeskema, deltaget i en workshop eller været med i et interview, har delt af perspektiver. 

Link til ekstern projekthjemmeside