Stina Bollerup

Stina Bollerup

Ph.d.-studerende, cand.scient.pol.

+45 2114 0387

STIBOL@rm.dk

https://pure.au.dk/portal/da/sb@ph.au.dk

Kompetenceprofil

  • Implementering af komplekse interventioner
  • Evaluerings metoder både kvalitative og kvantitative
  • Kvalitative metoder

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

How institutional logics shape the adoption of virtual reality in mental health care: A qualitative study. Morten D Terkildsen; Stina Bollerup; Camilla Palmhøj; Lotte G Jensen; Stina Lou;. Digital Health, 2024.

Experiences and attitudes of Danish men who were sperm donors more than 10 years ago; a qualitative interview study. Stina Lou; Stina Bollerup; Morten Deleuran Terkildsen; Stine Willum Adrian; Allan Pacey; Guido Pennings; Ida Vogel; Anne-Bine Skytte. PLoS ONE, 2023.

Udbredelse af VR-initiativer i Psykiatrien i Region Midtjylland: Et forskningsnotat. Morten Deleuran Terkildsen; Stina Bollerup; Tina Pedersen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Camilla Palmhøj Nielsen. DEFACTUM, 2022.

The national implementation of 'Proactive Health Support' in Denmark since 2017: Expectations and challenges for the telephone-based self-management program. Mia Fredens; Morten Deleuran Terkildsen; Stina Bollerup; Jens Albæk; Nina Konstantin Nissen; Susanne Winther; Mette Grønkjær; Maja Kjær Rasmussen; Kirstine Skov Benthien; Ulla Toft; Louise Hjarnaa; Knud Rasmussen; Camilla Palmhøj Nielsen. Health Policy, 2020.

Ansættelser og projekterfaring

2022 Ph.d. studerende, DEFACTUM, Region Midtjylland

2021-2022 Forskningsassistent, DEFACTUM, Region Midtjylland

2019-2021 Fuldmægtig, Team Psykisk Sårbarhed, Socialstyrelsen

2018-2019 Forskningsassistent, DEFACTUM, Region Midtjylland

Uddannelsesbaggrund

2018 Cand.scient.pol. Aarhus Universitet

Undervisning og anden særlig erfaring

2021-2022 Komplekse interventioner i folkesundhed: Implementering