Jens T. Hørlück

Jens T. Hørlück

Faglig leder, chefkonsulent, cand.scient.pol.

+45 2170 2841

jehoeje@rm.dk

Præsentation

Jeg er politolog med stor interesse for data og formidling. Jeg har 16 års erfaring med udvikling, analyse og formidling af spørgeskemaundersøgelser i sundhedsvæsenet. Sideløbende har jeg arbejdet bredere med brug af data i kvalitetsprojekter og undervist klinikere i brug af statistisk proces kontrol. Jeg er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet i 2007, og har en tillægsuddannelse i faglig formidling. Derudover har jeg taget kurser i: biostatistik, epidemiologi, datascience.

Kompetenceprofil

 • Formidling af tal
 • Udvikling af spørgeskemakoncepter
 • Oplæg og undervisning
 • Statistisk proces kontrol: Undervisning og brug
 • Udvikling af måleredskaber

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Measures used to assess interventions for increasing patient involvement in Danish healthcare setting: a rapid review. Bente Skovsby Toft; Lotte Rodkjaer; Anne Bendix Andersen; Annette de Thurah; Berit Nielsen; Camilla Palmhøj Nielsen; Jens Thusgård Hørlück; Lisbeth Kallestrup; Liv Marit Valen Schougaard; Mette Spliid Ludvigsen; Mette Terp Hoybye; Trine Ellegaard; Hilary Bekker. BMJ Open, 2022.

Poor compliance with an antibiotic directive – a call for intensified monitoring. Frederik Novak; Jens T. Hørlück; Jacob D. Redder; Paul W. Dentonade; Merete Storgaard. International Journal of Infectious Diseases, Elsevier, 2021.

Pilotanalyse af forskellen på indsamling med personlig uddeling og udsendelse til e-Boks i psykiatrien – En sammenligning af LUP Psykiatri og LUP Light. Gitte Dahl; Torben Holm; Jens Thusgård Hørlück. DEFACTUM, 2020.

LUP Somatik 2018. Afsnitsrapporter, Region Midtjylland. Simone Witzel; Jens T. Hørlück; Sara Flensborg Hansen; Torben Holm; Gitte Dahl. DEFACTUM, 2019.

LUP Somatik 2016. Simone Witzel; Jens T. Hørlück; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2017.

Læger og sygeplejerskers holdning til og arbejde med patientinddragelse. Jens T. Hørlück. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 2017.

LUP Somatik 2015. Simone Witzel; Jens Thusgaard Hørlück; Jon Hadsund; Dorte Brandt Svendstrup. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016.

LUP Somatik 2014. Simone Witzel; Jens Thusgård Hørlück; Jon Hadsund; Dorte Brandt Svendstrup. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

LUP Psykiatri 2014. Gitte Dahl; Jens T. Hørlück. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

LUP Psykiatri 2013. Gitte Dahl; Jens T. Hørlück; Dorte Brandt Svendstrup. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

LUP Somatik 2013. Simone Witzel; Jens Thusgård Hørlück; Jon Hadsund. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

LUP Somatik 2012. Simone Witzel; Jens Thusgård Hørlück; Jon Hadsund. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Afsluttede

Ansættelser og projekterfaring

2019 Chefkonsulent, Faglig leder

 • Deltager i forskningsprojekter om måling af patientinvolvering
 • Deltager i forskningsprojekt om forbrug af bredspektret antibiotika
 • Udvikling af nyt koncept for patienttilfredshed blandt psykiatriske patienter baseret på Digital Post
 • Medlem af af arbejdsgruppe med henblik på revidering af patienttilfredshed i almen praksis
 • Forstudie til LUP - tværsektoriel - tværsektoriel patienttilfredshed: Medlem af den nationale arbejdsgruppe
 • Faglig sparring i udviklingsprojekter
 • IT-understøttelse af projektet Indtryk & udtryk - tværsektoriel patienttilfredshedsundersøgelse af patienter med erhvervet hjerneskade

2018-2019 Chefkonsulent

 • Deltager i forskningsprojekter om måling af patientinvolvering
 • Faglig udviklingsgruppe Indtryk og udtryk - patienttilfredshed hos patienter med erhvervet hjerneskade og deres pårørende
 • Undervisning på forbedringsvejlederunddannelsen
 • Oplæg om statistisk proces kontrol
 • Måling af patientinvolvering

2016-2017 Specialkonsulent - DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Barometerundersøgelse af undersøgelse af sundhedsprofessionelles holdning til inddragelse
 • Sparring til kvalitetsudviklingsprojekter: dataudvælgelse, udtræk, indsamling og brug af statistisk proces kontrol.
 • Sparring til kvalitetsudviklings­ og forskningsprojekter der vil indsamle data med web­survey.
 • Udvikling af redskaber til indsamling af patientintilfredshed (infomateriale, logistik, arbejdsgange etc.)
 • Udvikling af måleredskager til at måle patientinvolvering

2011-2016 Konsulent - CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Brugeroplevet kvalitet hos tandlægen
 • Analyser af LUP-undersøgelser
 • Ad­hoc statistiske analyser, fremlægning og visualisering

2007-2011 Konsulent - Center For Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Pilot projekt: løbende undersøgelser på onkologisk afdeling
 • Patientientoplevet kvalitet på Hammel Neurocenter
 • Patientoplevet kvalitet blandt tandlægepatienter
 • DANPEP - Patientoplevel kvalitet hos praktiserende læger
 • Brugerundersøgelse blandt vagtlæger
 • Brugernes oplevelse af den Elektroniske Patienjournal
 • RapportGenerator udvikling
 • Brugeroplevet kvalitet på socialområdet i Aarhus kommune
 • Evaluering af citrix brugere
 • Regional Rappportering af landsdækkende patientilfredshedsundersøgelser

Uddannelsesbaggrund

2012 Epidemiologi og biostatistik, Modul 2 fra Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse

2007 Kandidat i Statskundskab - Aarhus Universitet

2006 Tillægsuddannelse i faglig formidling - Danmaks medie- og journalisthøjskole

2000 Matematisk Studentereksamen - Midtfyns Gymnasium

Kurser, konferencer m.m.

2019-2019 Systemisk leder- og konsulentuddannelse - Macmannberg

2017-2017 Masterclass i statistisk proces kontrol med R

2017-2017 International Forum on Quality and Safety in Healthcare

2016-2016 Show me the numbers - kursus i visualisering af data

2014-2014 Introduction to datascience ­ University of Washington (online kursus)

2010-2010 Excel VBA - Afholdt af EDBGRUPPEN

2010-2010 SAS Enterprise Guide - Internt Afholdt

2009-2009 International Forum on Quality and Safety in Health Care

2009-2012 Diverse survey-konferencer - Selskab for surveyforskning

2009-2009 SQL -programmering - Internt afholdt

2008-2008 Dansk Evalueringsselskab - Årsmøde

2008-2008 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet - Årsmøde

Undervisning og anden særlig erfaring

2017-2017 Stastistisk proces kontrol i praksis

2017-2017 Data i forbedringsledelse

2017-2017 Måling af patientinddragelse