Kathrine Carstensen

Kathrine Carstensen

Ph.d.-studerende, cand.scient.soc.

+45 2965 1225

katcar@rm.dk

https://orcid.org/0000-0002-4999-1314

Præsentation

Jeg er uddannet sociolog fra Aalborg Universitet med speciale i organisationssociologi og social differentiering. Aktuelt er jeg ansat som ph.d.-studerende, hvor jeg undersøger brugen af lærings- og kvalitetsteams som tilgang til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, i regi af Det Nationale Kvalitetsprogram for det danske sundhedsvæsen. Jeg har væsentlig erfaring med ledelse, udvikling, gennemførsel og formidling af kvalitative forskningsprojekter, herunder sundhedstjenesteforskning, medicinske teknologivurderinger, og systematiske litteraturstudier. Min primære forskningsinteresse og -erfaring ligge indenfor organisering og implementering af initiativer, teknologier, forandringer og kvalitetsudvikling inden for sundhedssektoren.

Kompetenceprofil

  • Kvalitativ, sociologisk metode, herunder interviews, fokusgruppeinterviews, deltagerobservation, og dokumentanalyse
  • Analyser af implementering og organisering af initiativer, forandring, teknologi og kvalitetsudvikling i sundhedssektoren
  • Projektledelse
  • Tilrettelæggelse, gennemførsel og formidling af forskningsprojekter
  • Udarbejdelse og kvalitetsvurdering af kvalitative systematiske litteraturstudier, herunder anvendelse af CERQual
  • Undervisning på bachelor- og kandidatniveau på Institut for Folkesundhed

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

Du kan se en samlet publikationslist for Kathrine Carstensen i ORCID

DEFACTUM publikationer

Engaging health care professionals in quality improvement: A qualitative study exploring the synergies between projects of professionalisation and institutionalisation in quality improvement collaborative implementation in Denmark. Kathrine Carstensen; Joanne Goldman; Anne Mette Kjeldsen; Stina Lou; Camilla Palmhøj Nielsen. Journal of Health Services Research & Policy, 2024.

Implementation through translation: a qualitative case study of translation processes in the implementation of quality improvement collaboratives. Kathrine Carstensen; Anne Mette Kjeldsen; Stina Lou; Camilla Palmhøj Nielsen. BMJ health service research, 2023.

Distributed leadership in health quality improvement collaboratives. Kathrine Carstensen; Anne Mette Kjeldsen; Camilla Palmhøj Nielsen. Health Care Management Review, 2023.

The Danish health care quality programme: Creating change through the use of quality improvement collaboratives. Kathrine Carstensen; Anne Mette Kjeldsen; Stina Lou; Camilla Palmhøj Nielsen;. Health Policy, 2022.

How Welfare Professions Contribute to the Making of Welfare Governance: Professional Agency and Institutional Work in Elder Care. Kathrine Carstensen; Viola Burau; Hanne Marlene Dahl; Andreas Nielsen Hald. Journal of Social Policy, 2021.

Intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem – en medicinsk teknologivurdering. Claus Løvschall; Bettina Wulff Risør; Nasrin Tayyari Dehbarez; Kathrine Carstensen; Lotte Groth Jensen; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Stina Lou; Anne Sophie Steen Boisen; Lina Thirup; Amalie Hahn Jensen; Sofie Just Nielsen; Lotte Ørneborg Rodkjær; Merete Storgaard; Ulla Hjort; Katrine Seier Fridthjof; Tania Truelshøj; Helle Lyng; Helene Bech Rosenbrandt; Søren Christian Therkelsen. DEFACTUM, 2021.

Implementation of integrated operating rooms: how much time is saved and how do medical staff experience the upgrading? A mixed methods study in Denmark. Kathrine Carstensen; Emma Kejser Jensen; Mads Lænsø Madsen; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Claus Løvschall; Nasrin Tayyari Dehbarez; Bettina Wulff Risør. BMJ Open, 2020.

“I guess baby was just too comfy in there…”: A qualitative study of women's experiences of elective late-term induction of labour. Stina Lou; Kathrine Carstensen; Lone Hvidman; Trine Fritzner Jensen; Lone Neumann; Joke-Gesine Habben; Niels Uldbjerg. Women and Birth, 2020.

Integrated Operating Rooms - A Health Technology Assessment. Claus Løvschall; Bettina Wulff Risør; Kathrine Carstensen; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Emma Kejser Jensen. DEFACTUM, 2019.

Integrerede operationsstuer - en medicinsk teknologivurdering - Dansk sammenfatning. Claus Løvschall; Bettina Wulff Risør; Kathrine Carstensen; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Emma Kejser Jensen. DEFACTUM, 2019.

Evaluering af integrerede operationsstuer. Bettina Wulff Risør; Kathrine Carstensen; Emma Kejser Jensen; Mads Lænsø Madsen. DEFACTUM, 2019.

Receiving a prenatal diagnosis of Down syndrome by phone: a qualitative study of the experiences of pregnant couples. Stina Lou; Kathrine Carstensen; Ida Vogel; Lone Hvidman; Camilla Palmhøj Nielsen; Maja Lanther; Olav Bjørn Petersen. BMJ Open, 2019.

Erfaringsopsamling – Lærings- og kvalitetsteams. Marlene Würgler; Kristine Halling Kehlet; Kathrine Carstensen; Camilla Palmhøj Nielsen; Troels Busk Hoff. DEFACTUM, 2019.

Exploring drivers and challenges in implementation of health promotion in community mental health services: a qualitative multi-site case study using Normalization Process Theory. Viola Burau; Kathrine Carstensen; Mia Fredens; Marius Brostrøm Kousgaard. BMC Health Services Research, 2018.

Termination of pregnancy following a prenatal diagnosis of Down syndrome: A qualitative study of the decision-making process of pregnant couples. Stina Lou; Kathrine Carstensen; Olav Bjørn Petersen; Camilla Palmhøj Nielsen; Lone Hvidman; Maja Retpen Lanther; Ida Vogel. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2018.

Sustaining an intervention for physical health promotion in community mental health services: A multisite case study. Kathrine Carstensen; Marius Brostrøm Kousgaard; Viola Burau. Health and Social Care in the Community, 2018.

Women‘s experiences of postterm induction of labor: A systematic review of qualitative studies. Stina Lou; Lone Hvidman; Niels Uldbjerg; Lone Neumann; Trine Fritzner Jensen; Joke-Gesine Habben; Kathrine Carstensen. Birth, 2018.

Medicinsk teknologivurdering af respiratorbehandling i eget hjem. Claus Løvschall; Kathrine Carstensen; Simone Küchen; Michael Sprehn; Ole Nørregaard; Gitte Valentin; Marie Konge Villemoes; Margarete Pfau; Katrine Jeppesen; Camilla Palmhøj Nielsen. DEFACTUM, 2017.

Professional groups driving change toward patient-centered care: interprofessional working in stroke rehabilitation in Denmark. Viola Burau; Kathrine Carstensen; Stina Lou; Ellen Kuhlmann. BMC Health Services Research, 2017.

Psychiatric service users’ experiences of emergency departments: a CERQual review of qualitative studies. Kathrine Carstensen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Nina Konstantin Nissen; Lisbeth Ørtenblad; Margarete Pfau; Pia Vedel Ankersen. Nordic Journal of Psychiatry, 2017.

Stroke patients' and informal carers' experiences with life after stroke: an overview of qualitative systematic reviews. Stina Lou; Kathrine Carstensen; Carina Rumpelthiin Jørgensen; Camilla Palmhøj Nielsen. Disability and Rehabilitation, 2016.

Early supported discharge following mild stroke: a qualitative study of patients' and their partners' experiences of rehabilitation at home. Stina Lou; Kathrine Carstensen; Marie Møldrup; Seham Shahla; Elias Zakharia; Camillas Palmhøj Nielsen. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2016.

Medicinsk teknologivurdering af robotassisteret kirurgi. Claus Løvschall; Kathrine Carstensen; Line Stjernholm Tipsmark; Jesper Bie Larsen; Bente Bjørnholt; Rikke Søgaard; Julie Andersen; Karin Rosenkilde Laursen; Vibe Bolvig Hyldgård; Bjarne Kromann-Andersen; Erik Søgaard-Andersen; Ismail Gögenur; Johan Poulsen; Pernille Tine Jensen; Niels Thomassen; Steven Brantlov; Camilla Palmhøj Nielsen. . CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Smerter - en MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter. Lisbeth Ørtenblad; Gitte Hoff Valentin; Kathrine Carstensen; Inge Wittrup; Line Stjernholm Tipsmark; Ulla Væggemose; Claus Løvschall; Camilla Palmhøj Nielsen;. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Ansættelser og projekterfaring

2024 Forskning i Folkesundhed, DEFACTUM, Region Midtjylland

  • Projektledelse af forskningsprogrammet: "Det nære sundhedsvæsen"

2019-2024 Ph.d.-studerende, Forskning i Folkesundhed, DEFACTUM, Region Midtjylland

  • Titel: QICs as model for implementation of QI in health care: The case of the Danish Health Care Quality Programme

2018-2019 Projektleder, DEFACTUM, Region Midtjylland

  • Projektledelse af forskningsprojektet: Fagprofessionelle og organisatorisk innovation i ældreomsorg - Implementering af kommunale forløbsmodeller

2014-2018 Forskningsassistent, DEFACTUM, Region Midjylland

2014-2014 Forskningsassistent, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Uddannelsesbaggrund

2013 Cand.scient.soc.

2013 Elitekandidat (cum laude) i sociologi med kompetenceprofilen: Social differentiering

2011 Bach.scient.soc.

Kurser, konferencer m.m.

2022 QI Collaboratives Meeting, Centre for Quality Improvement and Patient Safety (C-Quips), 2022, Toronto (Oral paper presentation: "QI Collaboratives: Danish experiences")

2022 CQUIPS virtual poster presentation, 2022, Toronto, Canada (Poster presentation: "“TRANSLATION WORK”: HOW QUALITY IMPROVEMENT COLLABORATIVE TEAMS REPLICATE, MODIFY AND RADICALLY TRANSFORM QIC GUIDELINES INTO PRACTICE")

2021 The Nordic network for Health Policy, Health Management, and Health Services Research 2021 workshop (Oral paper presentation: "he Danish Health Care Quality Programme: Creating change through the use of quality improvement collaboratives")

2020 Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, 2020, Nyborg (Poster presentation: The use of Quality Improvement Collaboratives in the implementation of the Danish Healthcare Quality Programme)

2019 Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting 2019, Cologne (Poster presentation: "Organisational analysis in HTA – Experiences from a Danish HTA agency")

2018 5th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare 2018, Copenhagen (Poster presentation: "The use of Quality Improvement Collaboratives in the implementation of the Danish Healthcare Quality Programme")

2018 Projektlederuddannelsen hos Region Midtjylland, Flecta Consulting

2018 Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting 2018, Vancouver (Oral presentation: "Experiences with using the GRADE-CERQual approach in systematic review")

2017 Interim Conference of the ISA Research Committee 52, Sociology of Professional Groups, Olso (Oral paper presentation: "Occupational groups driving innovation in interprofessional working: stroke rehabilitation in Demark")

2016 9th European Public Health Conference, Austria (Oral paper presentation: "Occupational groups driving innovation in interprofessional working: stroke rehabilitation in Demark")

2016 18th annual meeting in the Danish Forum for Health Services Research, København (Oral paper presentation: "Organising robot-assisted surgery: Lessons from Denmark")

2015 Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting 2015, Oslo (Poster presentation: "Organising robot-assisted surgery: Lessons from Denmark")

Undervisning og anden særlig erfaring

2016 Undervisning på faget Komplekse Interventioner på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

2015 Undervisning på Valgfag i Sundhedsantropologi, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2015 Vejledning ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet

2015 Undervisning ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet