Lotte Groth Jensen

Lotte Groth Jensen

Programleder og seniorforsker, cand.scient.soc., ph.d.

+45 4048 6949

lotjes@rm.dk

https://orcid.org/0000-0003-1447-965X

Præsentation

Jeg er uddannet sociolog og har i mange år beskæftiget mig med konsekvenserne af indførelse af ny teknologi i sundhedsvæsenet og organisering i sundhedsvæsnet. Jeg er som udgangspunkt kvalitativ forsker og benytter oftest interview, observationer og dokumentanalyse som dataindsamlingsmetoder. Derudover har jeg stor erfaring med at lave kvalitative systematiske litteratur reviews. Jeg er som forsker interesseret i sammenspillet mellem teknologi, samfund og individ og forstår disse som gensidige afhængige aktører. Genetik og personligmedicin er et forskningsområder, som har min særlige interesse, ligesom prioritering i sundhedsvæsnet er et område jeg følger og forsker i over tid. Brug af sundhedsdata både nationalt og på Europæisk plan er et vigtigt forskningsområde for mig. Jeg er programleder for DEFACTUMS faglige gruppe, der er organiseret omkring teknologistudier og organisering af sundhedsvæsnet.

Kompetenceprofil

 • Kvalitativ forsker med kompetencer inden for observationer, interview, dokumentanalyse.
 • Policy analyser i et STS perspektiv
 • Forsker i personligmedicin og genetik og implementering af dette i et offentligt sundhedsvæsen.
 • Analyse af sundhedsvæsnets organisering og prioritering i et offentligt sundhedsvæsen
 • Erfaring med at undersøge og vurdere konsekvenserne af indførelsen af teknologi i sundhedsvæsnet.

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

Du kan se en samlet publikationslist for Lotte Groth Jensen i ORCID

DEFACTUM publikationer

How institutional logics shape the adoption of virtual reality in mental health care: A qualitative study. Morten D Terkildsen; Stina Bollerup; Camilla Palmhøj; Lotte G Jensen; Stina Lou;. Digital Health, 2024.

3D printed skulls in court - a benefit to stakeholders? Mikkel Jon Henningsen; Lykke Thorlacius-Ussing; Lotte Groth Jensen; Kasper Hansen; Christina Jacobsen; Stina Lou; Chiara Villa. International Journal of Legal Medicine, 2023.

Strategies on personalized medicine and the power of the imagined public. Lotte Groth Jensen; Mette N. Svendsen; Karoliina Snell. New Genetics and Society, 2023.

Udbredelse af VR-initiativer i Psykiatrien i Region Midtjylland: Et forskningsnotat. Morten Deleuran Terkildsen; Stina Bollerup; Tina Pedersen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Camilla Palmhøj Nielsen. DEFACTUM, 2022.

Personalised medicine in the Danish welfare state: political visions for the public good. Lotte Groth Jensen; Mette N. Svendsen. Critical Public Health, 2021.

Intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem – en medicinsk teknologivurdering. Claus Løvschall; Bettina Wulff Risør; Nasrin Tayyari Dehbarez; Kathrine Carstensen; Lotte Groth Jensen; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Stina Lou; Anne Sophie Steen Boisen; Lina Thirup; Amalie Hahn Jensen; Sofie Just Nielsen; Lotte Ørneborg Rodkjær; Merete Storgaard; Ulla Hjort; Katrine Seier Fridthjof; Tania Truelshøj; Helle Lyng; Helene Bech Rosenbrandt; Søren Christian Therkelsen. DEFACTUM, 2021.

Systematisk litteraturgennemgang – Health Technology Assessment – Metodevejledning, vol. 1. Gitte Valentin; Camilla Palmhøj Nielsen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Claus Løvschall. DEFACTUM, 2019.

What is the impact of physicians in prehospital treatment for patients in need of acute critical care? - An overview of reviews. Gitte Valentin; Lotte Groth Jensen. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2019.

Custom-made or customisable 3D printed implants and cutting guides versus non-3D printed standard implants and cutting guides for improving outcome in patients undergoing knee, maxillofacial, or cranial surgery. Lotte Groth Jensen; Claus Løvschall; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Gitte Valentin; Bettina Wulff Risør; Iñaki Gutierrez-Ibarluzea; Lorea Galnares-Cordero; Gaizka Benguria-Arrate. EUnetHTA, 2019.

Beyond Activity Based Funding. An experiment in Denmark. Viola Burau; Hanne Marlene Dahl; Lotte Groth Jensen; Stina Lou. 2018.

Ny styring i et patientperspektiv. Resultater fra følgeforskning. Stina Bollerup; Lotte Groth Jensen; Viola Burau; Rikke Søgaard; Morten Bonde Klausen; Claus Bossen; Peter Danholt; Mads Leth Jakobsen; Martin Bækgaard; Camilla Palmhøj Nielsen. DEFACTUM, 2018.

Psychiatric service users’ experiences of emergency departments: a CERQual review of qualitative studies. Kathrine Carstensen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Nina Konstantin Nissen; Lisbeth Ørtenblad; Margarete Pfau; Pia Vedel Ankersen. Nordic Journal of Psychiatry, 2017.

Parental response to severe or lethal prenatal diagnosis: a systematic review of qualitative studies. Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Olav Bjørn Petersen; Ida Vogel; Lone Hvidman; Anne Møller; Camilla Palmhøj Nielsen. Prenatal Diagnosis, 2017.

Betydningen af uddannelsesniveau for effekten af udvalgte dele af den præhospitale indsats – en systematisk litteraturgennemgang. Gitte Valentin; Lotte Groth Jensen. DEFACTUM, 2017.

EUnetHTA: Patients' perspectives in the HTA Core Model i Patient Involvement in Health Technology Assessment. Lisbeth Ørtenblad; Lotte Groth Jensen: Alessandra Lo Scalzo. Springer, 2017.

Community families: A qualitative study of families who volunteer to support persons with severe mental illness. Lotte Groth Jensen; Stina Lou; Jørgen Aagaard; Ulla Væggemose. International Journal of Social Psychiatry, 2016.

Distributed Plot-Making Creating overview via paper-based and electronic patient records. Lotte Groth Jensen; Claus Bossen. Scandinavian Journal of Information Systems, 2016.

Factors affecting physicians’ use of a dedicated overview interface in an electronic health record: The importance of standard information and standard documentation. Lotte Groth Jensen, Claus Bossen. International Journal of Medical Informatics, 2016.

Patient records and clinical overview - The creation of clinical overview among physicians in daily clinical practice. Lotte Groth Jensen. Aarhus Universitet og CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016.

How Physicians ‘Achieve Overview’: A Case-based Study in a Hospital Ward. Claus Bossen; Lotte Groth Jensen. Proceedings of the 17th ACM conference on Computer supported cooperative work & social computing Baltimore, 15.-19th feb. ACM press., 2014.

Evaluation of a comprehensive EHR based on the DeLone and McLean model for IS Success: Approach, Results, and Success Factors. Claus Bossen; Lotte Groth Jensen; Flemming Witt Udsen. International Journal of Medical Informatics, DOI 10.1016/j.ijmedinf.2013.05.010, 2013.

Medical Secretaries’ Care of Records: The Cooperative Work of a Non-clinical Group. Claus Bossen; Lotte Groth Jensen; Flemming Witt. Proceedings of Conference on Computer Supported Cooperative Work 2012, Seattle, 11-15th September 2012. ACM Press., 2012.

Evaluering af ibrugtagning af Århus EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Flemming Witt Udsen; Claus Bossen; Lotte Groth Jensen; Mette Kjølby. Center for Folkesundhed, 2010.

Health Technology Assessment of The Interactive Hospital (iHospital) - SUMMARY. Lotte Groth Jensen; Lars Ehlers; Merete Bech; Thomas Riisgaard Hansen; Joergen T. Lauridsen; Mette Kjoelby. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009.

Medicinsk teknologivurdering af Det Interaktive Hospital (iHospital) Lotte Groth Jensen; Lars Ehlers; Merete Bech Bennetsen; Thomas Riisgaard Hansen; Jørgen T. Lauridsen; Mette Kjølby. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009.

Health Technology Assessment of The Interactive Hospital (iHospital). Lotte Groth Jensen; Lars Ehlers; Merete Bech; Thomas Riisgaard Hansen; Joergen T. Lauridsen; Mette Kjoelby. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009.

National use of thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke via telemedicine in Denmark: a model of budgetary impact and cost effectiveness. Lars Ehlers; Wilhelmina Maria Müskens; Lotte Groth Jensen; Mette Kjølby; Grethe Andersen. CNS Drugs 2008;22(1):73-81., 2008.

Økonomiske konsekvenser ved indførelse af trombolysebehandling i Danmark – 2006. Lars Ehlers; Lotte Groth Jensen; Wilhelmina Maria Müskens; Helle Bødker Madsen; . Center for Folkesundhed, 2006.

Ansættelser og projekterfaring

2016 DEFACTUM

 • Projektleder på EU projekt om brug af sundhedsdata
 • Koordinator for ph.d.-netværk
 • Kvalitativ forskning
 • Projektleder
 • Ph.d.-vejledning
 • Programleder for faglig gruppe omkring teknologistudier og organisering af sundhedsvæsnet

2018-2023 Københavns Universitet - Post doc

 • Policy analyse af implementering af personlig medicin i Danmark

2011-2015 Aarhus universitet, Informationsvidenskab - ph.d.-studerende

2006 CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

 • Undervisning/vejledning
 • Internationalt HTA samarbejde
 • Forskning
 • Projektleder
 • Dokumentalist

2001-2002 Aalborg Universitet

 • Det rummelige arbejdsmarked - spørgeskemaundersøgelse

2003-2004 Statens Institut for Folkesundhed

 • Undersøgelser af sundhedsaftaler

Uddannelsesbaggrund

2016 Ph.d., Informationsvidenskab, AU

2005 Cand.scient.soc.

Kurser, konferencer m.m.

2013-2013 Sociotekniske teoridannelse og analytiske metoder

2013-2013 History of Theory and Analysis Methods in Health Informatics

2012-2012 Professionssociologi i et sociologisk perspektiv

2011-2011 Design, Cooperation and Ethnography

2009-2009 Kvalitativ systematisk review/metaanalyse

2009-2011 kvalitativ humanistisk sundhedsforskning

2008-2008 Projektmagerkursus

2007-2007 Nvivo - computerprogram til kvalitativ analyse

Undervisning og anden særlig erfaring

2170-2022 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Specialevejleder

2020 Ph.d.-vejledning

2014-2014 Speciallæge uddannelsen - Hvad er overblik

2013-2013 Speciallægeuddannelsen - Medicinsk Teknologivurdering

2013-2013 Medicinuddannelse - Screeningsdilamere

2007-2022 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - MTV og litteratursøgning

2007-2009 Master of Public health - Sundhedssociologi

2007-2022 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Vejledning og eksamen