Hanne Søndergaard

Hanne Søndergaard

Faglig leder, seniorkonsulent, Master of Public Health, fysioterapeut

+45 2152 6487

hannsn@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/persons/hanne-soendergaard(59ed9045-fe4c-43f3-becf-e233667b45e9).html

Præsentation

Jeg har indgående erfaring med udvikling og ledelse af komplekse, tværfaglige og tværsektorielle projekter inden for rehabiliterings- og kronikerområdet. Gennem mere end ti år har jeg arbejdet med tværsektorielle kvalitetsudviklingsprojekter med særligt fokus på monitoreringsopgaver med afsæt i registerdata samt medarbejder- og borger-/patientrapporterede data. Blandt andet har jeg været en væsentlig drivkraft og bidragsyder i udvikling af den kommunale database, HjerteKom, som er udbredt i mere end 20 kommuner i Danmark. Jeg har opbygget en omfattende viden om udvikling af indikatorer, identificering af relevante data, registreringspraksis og organisering af monitoreringssystemer med involvering af relevante aktører på alle niveauer, og har udviklet en solid erfaring i at designe, gennemføre, rapportere og formidle udviklings-, evaluerings- og monitoreringsopgaver i sundhedsvæsenet. Desuden har jeg mangeårig erfaring med formidling, herunder præsentationer på konferencer, workshops og seminarer samt undervisningsopgaver for sundhedsprofessionelle på diplom- og kandidatniveau.

Kompetenceprofil

 • Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
 • Monitorering og indikatorudvikling
 • Tværsektorielle patientforløb og forløbsprogrammer
 • Rehabilitering inden for kronikerområdet
 • Kvantitative forskningsmetoder
 • Faglig ledelse, vejledning og undervisning

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Erfaringer med patientrapporterede oplysninger (PRO). MoEva 2.0. System, drift, organisering, udvikling og forskning. Hanne Søndergaard; Malene Thygesen; Tina Veje Andersen; Anne Sophie Boisen.. DEFACTUM, 2024.

Developing quality measures for non-pharmacological prevention and rehabilitation in primary health care for chronic conditions: a consensus study. Marie Louise Svendsen; Tina Veje Andersen; Hanne Søndergaard. Oxford University Press, 2023.

Procesværktøj til udvikling af stratificeringsmodel for medicinske specialer. Tina Veje Andersen; Dorte Laursen Stigaard; Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2023.

Er der sammenhæng mellem borgerens egenomsorg og livskvalitet og en forbedring af det fysiske funktionsniveau efter kommunal hjerterehabilitering? Malene Thygesen; Tina Veje Andersen; Berit Kjærside Nielsen; Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2023.

Patient safety culture in an orthopaedic surgery centre in Denmark. Line Borreskov Dahl, Elective Surgery Centre, Silkeborg Regional Hospital; Hanne Søndergaard, DEFACTUM; Peder Hau Lyng, DEFACTUM; Karen Schmøkel, Elective Surgery Centre, Silkeborg Regional Hospital; Dorte Brandt Svendstrup, Skattestyrelsen; Brian Elmengaard, Elective Surgery Centre, Silkeborg Regional Hospital; Solvejg Kristensen, Psychiatry, Aalborg University Hospital, Denmark. Danish Medical Journal, 2022.

Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering. Tina Veje Andersen; Marie Louise Overgaard Svendsen; Klaus Nordentoft Lemvigh; Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2021.

HjerteKom. Hanne Søndergaard; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2020.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra kommuner i den midtjyske region for perioden 1. januar 2019 til den 31. december 2019. Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh; Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2020.

MoEva - Monitorering og Evaluering af Patientuddannelser. Hanne Søndergaard; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2020.

Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering. Marie Louise Overgaard Svendsen, Klaus Nordentoft Lemvigh, Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2019.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt i den midtjyske region for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2018. Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2019.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt databasen i den midtjyske region for perioden 1. januar 2017 til den 31. december 2017. Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2018.

Monitorering af forløbsprogrammer Sammenfatning. Rapport 1 2 3. Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Anne Marie Schak Jensen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Lone Kærsvang, Tina Veje Andersen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Monitorering af forløbsprogrammer Almen praksis og Hospital. Rapport 2. Charlotte Ibsen, Hanne Søndergaard, Lone Kærsvang. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Monitorering af forløbsprogrammer Kommuner. Rapport 3. Charlotte Ibsen, Hanne Søndergaard, Lone Kærsvang. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Monitorering af forløbsprogrammer Populationer 2010-2012. Rapport 1. Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Lone Kærsvang, Anne Marie Schak Jensen, Titina Vinter Pedersen, Thomas Lund. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Ansættelser og projekterfaring

2019 Faglig leder, Seniorkonsulent. DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Måling og rapportering af patientsikkerhedskultur i Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt, Region Midtjylland (Projektleder) 2018 - 2021
 • Etablering, implementering og drift af monitoreringssystem for kommunal hjerterehabilitering i 18 kommuner i Region Midtjylland og 3 kommuner i Region Sjælland (Projektleder og faglig leder) 2017 -
 • Monitorering og evaluering af patientuddannelser - MoEva (Faglig leder og projektleder) 2019 -
 • Forarbejde til national kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering – Kommunernes Landsforening (Projektleder) 2020 - 2021
 • Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering – Kommunernes Landsforening (Faglig leder) 2019
 • Type 2 diabetes – Et samarbejde i Midtklyngen – Indsats for Kommunale sundhedstilbud (Faglig leder) 2020 - 2021
 • Årlig rapportering af kvalitetsindikatorer for kommunal hjerterehabilitering i 2018, 2019 og 2020 (Projektleder) 2017 - 2021
 • Evalueringsdesign for telemedicin for patienter med KOL i Region Midtjylland (Faglig leder) 2020
 • Registerbaseret tværsektoriel monitorering af forløbsprogrammer for type 2 diabetes, KOL og hjertesygdom i Region Midtjylland (Projektleder og faglig leder) 2012 - 2018
 • Bidrag til udarbejdelse af forløbsprogrammer for type 2 diabetes, KOL og hjertesygdom i Region Midtjylland (fokus på kvalitetsmonitorering) Løbende

2016 Seniorkonsulent, projektleder. DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Se ovenfor

2011-2016 Sundhedsfaglig konsulent, projektleder. DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Se ovenfor

2005-2011 Udviklingsterapeut og kvalitetskoordinator, Aarhus Universitetshospital

 • Planlægning og facilitering af kvalitetsudvikling af afdelingens ydelser, forberede og bistå gennemførelse af afdelingens akkreditering. Desuden tovholder for kvalitetsudvalget og sparringspartner for afdelingsledelsen vedrørende afdelingens strategiaftaler

2001-2005 Afdelingsleder, Aarhus Universitetshospital

 • Ledelse af en gruppe på 16 ambitiøse og engagerede fysioterapeuter inden for specialerne hjerte-, kar- og lungekirurgi samt hjertemedicin. Desuden sikring af kompetenceudvikling af medarbejdere og kvalitetsudvikling af afdelingens kerneydelser

1988-2002 Ansættelser som fysioterapeut i Aarhus Kommune, Sclerosehospitalet Ry, Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus og The Malden Hospital, Malden, Boston, MA, USA

 • 13 års klinisk erfaring fra hospital, kommune og udlandet som basisfysioterapeut, klinisk underviser og Staff Physical Therapist

Uddannelsesbaggrund

2019 Systemisk leder- og konsulentuddannelse, MacMann Berg

2014 Den systemiske projektlederuddannelse, Attractor/Rambøll

2008 Master of Public Health, Health, Aarhus Universitet. Specialmodul i sundhedsøkonomi, organisation og ledelse

1998 Pædagogisk diplomuddannelse fra Videreuddannelsen for Fysioterapeuter og Ergoterapeuter, Aarhus

1988 Fysioterapeut fra University College Lillebælt (tidl. Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen, Odense)

Kurser, konferencer m.m.

2022 Gigtforeningens konference "Den gode tværfaglige sammenhæng". Oplægsholder på workshop "Hvordan kan kvalitet fastholdes i sektorovergangene?"

2022 NSQH 2022 - Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Health Care, Jönköping (Poster præsentation)

2020 DSKS årsmøde 2020. Kvalitetsudvikling som svar på det pressede sundhedsvæsen

2019 The International Forum on Quality and Safety in Healthcare, Glasgow. Monito-ring and assessing the quality of cardiac rehabilitation - Moving cardiac rehabili-tation from a hospital setting to a municipal setting (Poster præsentation)

2019 Klinikerdag i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram og Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Monitorering af kommunal hjerterehabilitering (Oral præsentation)

2019 Temadag i Region Syddanmark om monitorering af kommunal hjerterehabilitering (Oral præsentation)

2019 Hjerteforeningens Sundhedskonference 2019 (Oral præsentation)

2018 5 th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Health Care, Copenhagen (Poster præsentation)

2018 Temadag i den midtjyske region om status på og erfaringer med kommunal hjerterehabilitering. Arrangeret af KOSU og Region Midtjylland (Oral præsentation)

2018 KL temadag. Kvalitet i det nære sundhedsvæsen (Oral præsentation)

2018 Workshop om monitorering af kommunal hjerterehabilitering i Kommunernes Landsforening (Oral præsentation)

2017 DSKS årsmøde. Det nye kvalitetsprogram i sundhedsvæsenet

2017 Bring sundhedsdata i spil. Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet

2017 Intern Konference i DEFACTUM. Monitorering af forløbsprogrammer (Poster præsentation)

2016 Intern Konference i DEFACTUM. Monitorering af forløbsprogrammer (Oral præsentation)

2016 DSKS årsmøde. Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet 2016-2025

2016 Gå hjem møde. Dansk Evalueringsselskab. Evaluering af rehabilitering – metoder og erfaringer (Oral præsentation)

2015 Folkesundhedsdage, Nyborg, Danmark (Poster præsentation)

2015 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, Helsinki, Finland (Poster præsentation)

2015 Intern konference i CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (Poster præsentation)

2014 7. årlige Nationale Rehabiliteringskonference (Oral præsentation)

2014 DSKS årsmøde.

2014 3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, Stavanger, Norge (Poster præsentation))

2014 Monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland. 7. årlige Nationale Rehabiliteringskonference (Oral præsentation)

2013 Årsmøde, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet (Præsentation på workshop)

2013 Intern konference i CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (Oral præsentation)

2012 Intern konference i CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (Oral præsentation)

2012 Monitorering af forløbsprogrammer. Folkesundhedsdage, Dansk Selskab for Folkesundhed (Præsentation på workshop)

Undervisning og anden særlig erfaring

2017-2019 Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Aarhus Universitet. Monitorering af forløbsprogrammer

2013-2014 Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital: Monitorering af forløbsprogrammer

2012-2012 Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet: Monitorering af forløbsprogrammer

2012-2013 Temadage på MarselisborgCentret: Borgerinddragelse i rehabilitering

2012-2014 Bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet: Rehabilitering og kronisk sygdom

2011-2013 Sundhedsfaglig diplomuddannelse: Rehabilitering; Organisatoriske rammer i sundhedsvæsenet med fokus på det nære sundhedsvæsen

2011-2012 Sundhedsfaglig diplomuddannelse: Rehabilitering af mennesker med kronisk nyresygdom

2011-2012 Sundhedsfaglig diplomuddannelse: Fysisk aktivitet og mennesker med kronisk nyresygdom.

2011-2011 Sundhedsfaglig diplomuddannelse: Tværfaglig rehabilitering - begreb, proces og organisering

2010-2016 Censor ved Professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi og den sundhedsfaglige diplomuddannelse