René Buch Nielsen

René Buch Nielsen

Specialkonsulent, cand.mag. (etnografi og socialantropolog), IA

+45 2046 3242

rennie@rm.dk

Præsentation

Erfaren specialkonsulent med særlig ekspertise i forbedringsprocesser, herunder anvendelse af Statistisk Proceskontol (SPC), implementering af god praksis samt innovative tilgange til involvering af brugere og pårørende i udviklingen af velfærdsydelser og -tilbud. Har i en årrække arbejdet med den specialiserede indsats for udviklingshæmmede og sindslidende bl.a. inden for rammerne af udviklingsprojekter med afsæt i Model for Improvement. Desuden dybe kompetencer i forhold til undervisningsforløb og vejledning.

Kompetenceprofil

 • Spidskompetencer i samskabelse med patienter, brugere og pårørende
 • Facilitering og tilrettelæggelse af udviklings- og forandringsprocesser, herunder vejledning og undervisning
 • Ekspertkendskab til forbedringsvidenskab og anvendelse af forbedringsmetodik
 • Udvikling af dokumentations- og monitoreringsmetoder
 • Erfaring med undersøgelses- og evalueringsopgaver

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Brugerinvolvering - guide og matrix. René Buch Nielsen. DEFACTUM, 2023.

Patientperspektivet i omvisitering. René Buch Nielsen. DEFACTUM, 2023.

Can case-based discussions in a group setting be used to assess residents' clinical skills? Rakel Fuglsang Johansen, Steno Diabetes Center Aarhus, AUH; René Buch Nielsen, DEFACTUM; Bente Malling, Klinisk Medicin, Aarhus Universitet; Hanne Storm, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. International Journal of Medical Education, 2021.

Lev Livet. Bedst muligt liv – hele livet. Formidling af et pilotprojekt. Rene Buch Nielsen. DEFACTUM, 2019.

Indflydelse på egen sundhed. René Buch Nielsen; Gitte Søndergård; Daniel Noti; Hanne Sig Weibel; Bo Lauritsen; Rasmus Riis Jensen; Tina Sillesen Pedersen; Sureka Santhirasegaram; Christina Karlsen; Anne Kongerslev Wermuth. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Ådalen 2015. René Buch Nielsen; Eva Tersbøl. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Ansættelser og projekterfaring

2016 Specialkonsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Evaluering af Pitstop, et samarbejde mellem Røde Kors og Aarhus kommune 2019
 • Projektleder for Lev Livet, om ældre og livskvalitet 2019
 • Med i bedømmelseskomiteen for "Årets borgerinddragende initiativ", Danske Regioner, 2018
 • Tovholder for ansættelse af brugerkonsulenter i DEFACTUM (borgere med patientbaggund), 2016
 • Projektleder Forbedringsfællesskabet i Thisted kommune Borgerservice og Ydelser, 2018
 • Projektleder for udvikling af beslutningsstøtteværktøjer på Neurologisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, 2017-2018
 • Tovholder for ansættelse af Patientkonsulenter Regionshospitalet Horsens 2015-2017
 • Projektleder for "Dialog på patientens præmisser", Regionshospitalet Horsens, 2015 - 2017
 • Projektleder for Forbedringsvejlederuddannelsen i Region Midt, 2016 -

2011-2016 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Uddannelse af Sundhedsambassadører med brugerbaggrund (borgere med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser), 2014
 • Evaluering af socialsygeplejerske ordninger på Aarhus Universitetshospital, 2014
 • Patientens hospital - undersøgelse af patienter, pårørendes og ansattes holdning til begrebet "Patientens hospital", 2015
 • Etablering af brugermedarbejderuddannelse på det psykiatriske center Ådalen, Skive kommune 2012-2015
 • Evaluering af kurset Patient Empowerment Region Hovedstaden 2014
 • Evaluering af Børneforløbskoordinator Børneafdelingen Regionshospåitalet Viborg 2014
 • Projektleder på "Indflydelse på egen sundhed" et tværkommunalt udviklingsprojekt 2011-1014
 • Projektleder for produktion af digitale fortællinger med socialt udsatte, voksne udviklingshæmmede og kroniske patienter 2011 -
 • Proceskonsulent på ”Kronikerkompasset” implementering af forløbsprogrammer i almen praksis inden for diabetes, Kol og AKS.
 • Ekstern konsulent i Sønderborg kommune på projekt om reduktion af vold og trusler i ældreplejen

2007-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Proceskonsulent og undervisning om brugerinddragelse, Stavanger kommune, Norge
 • Projektleder på det tværkommunale projekt ”Indflydelse på egen sundhed”, sundhedsfremme for voksne udviklingshæmmede
 • Proceskonsulent på ”Kronikerkompasset” implementering af forløbsprogrammer i almen praksis indenfor diabetes, KOL og AKS.
 • Proceskonsulent på det tværkommunale projekt ”Det skal blive bedre”, reduktion af sygefravær og øget trivsel i ældreplejen, Ikast-Brande og Holstebro kommune
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af kursus om borgerinddragelse i ældreplejen i Horsens kommune
 • Proceskonsulent for undersøgelse og evaluering af kompetenceudvikling og vidensdeling i Dansk Center for Organdonation
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af kursus om brugerinddragelse af voksne handicappede i Struer kommune
 • Projektleder på "Indflydelse på eget liv – et skridt videre", et kommunalt og regionalt udviklingsprojekt for voksne handicappede
 • Ekstern konsulent i implementeringen af en Recoveryorienteret indsats på alle Århus kommunens socialpsykiatriske tilbud i Århus kommune
 • Ekstern konsulent tilknyttet kvalitetsenheden GRUK, under Helsedirektoratet i Norge på et landsdækkende projekt – Med patientens øjne, inddragelse af brugere af alle sundhedsfaglige tilbud i Norge
 • Proceskonsulent på Operation Life – implementering af kvalitetsstandarder på seks udvalgte områder i sundhedsvæsenet
 • Projektleder på videnskabende netværk på Handicapområdet
 • Proceskonsulent på Styr på diabetes 2 - implementering af standarder i almen praksis i forhold til patienter med diabetes
 • Projektleder på ”Indflydelse på eget liv - nationalt udviklingsprojekt for voksne med handicap

2004-2007 Konsulent, Kvalitetsafdelingen Århus Amt

 • Evaluering af Seniorpuljeordningen i Århus Amt
 • Evaluering af Det Sociale Kapitel i Århus Amt
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsklimaundersøgelser i Århus Amt

Uddannelsesbaggrund

2016 Improvement Advisor, Institute for Health Care Improvement, Boston, USA

2003 Cand.mag., etnografi og socialantropologi, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2019 International Forum Glasgow, Posterpræsentation, Institute for Health Care Improvement & British Medical Journal

2018 National Forum, Orlando, Institute for Health Care Improvement

2018 International Forum Amsterdam, Posterpræsentation, Institute for Health Care Improvement & British Medical Journal

2017 International Forum London, Speaking session, Institute for Health Care Improvement & British Medical Journal, sammen med patientkonsulent

2017 National Forum Orlando, Institute for Health Care Improvement

2016 National Forum Orlando, Institute for Health Care Improvement

2016 International Forum, Gøteborg, Institute for Health Care Improvement & British Medical Journal

2014 Involve Birmingham (Patientinvolvering I forskning)

2014 International Forum, Paris, Posterpræsentation, Institute for Health Care Improvement og British Medical Journal

2013 ESN Dublin, Speaking session, sammen med udviklingshæmmet borger

2013 GIC Washington, Posterpræsentation, international implementeringskonference

2013 Temadag om handicap og forebyggelse/sundhedsfremme, Danske Handicaporganisationer, oplæg med sundhedsguider

2012 Involve Nottingham (Patientinvolvering I forskning)

2011 GIC Washington, international implementeringskonference

2011 ESN Warszawa , Speaking session, European Social Network

2010 Involve Nottingham (Patientinvolvering I forskning)

2010 Fænomener i faglig vejledning, Nordisk netværksseminar, Grækenland

2009 Introduktion til Digital Storytelling, Cambridge England

2007 2007 National Forum Orlando, Institute for Health Care Improvement

2006 Introduktion til Forbedringsfælleskaber, The Breakthrough Series, Institute for Healthcare Improvement, Boston, USA