Peder Hau Lyng

Peder Hau Lyng

Specialkonsulent, Cand.scient.pol.

+45 2477 0425

pedlyn@rm.dk

Præsentation

Peder har erfaringer med mange forskellige evalueringer og undersøgelser. Peder har primært arbejdet surveyundersøgelser, og kender derfor processer fra konstruktion af undersøgelsen, til formidlingen af resultater. Peder har i over 10 år været en af hovedkræfterne bag opbygningen og driften af Region Midtjyllands system til indsamling af svar og afrapportering af resultater i trivselsundersøgelser og ledelsesevaluering (TULE). Peder har derudover været projektleder på en række større eller mindre evalueringer, af både kvantitativ og kvalitativ karakter. Evalueringerne har været i forhold til både sundhedsområdet, psykiatrien og sociale tilbud (både kommunalt og regionalt).

Kompetenceprofil

 • Kvantitative analyser
 • Formidling af kvantitative data
 • VBA programmering
 • Grundlæggende kendskab til T-SQL
 • Konstruering af spørgeskemaer
 • Opbygning af evalueringsdesign
 • Interviews og kvalitative analyser
 • Arbejdstrivsel og ledelsesevaluering
 • Evaluering af kurser og kompetenceløft

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Evaluering af Neurorehabilitering Midt. Lise Marie Witt Udsen; Dorte Laursen Stigaard; Peder Hau Lyng; Signe Andrén Thrane; Malene Vinther Christensen. DEFACTUM, 2023.

Patient safety culture in an orthopaedic surgery centre in Denmark. Line Borreskov Dahl, Elective Surgery Centre, Silkeborg Regional Hospital; Hanne Søndergaard, DEFACTUM; Peder Hau Lyng, DEFACTUM; Karen Schmøkel, Elective Surgery Centre, Silkeborg Regional Hospital; Dorte Brandt Svendstrup, Skattestyrelsen; Brian Elmengaard, Elective Surgery Centre, Silkeborg Regional Hospital; Solvejg Kristensen, Psychiatry, Aalborg University Hospital, Denmark. Danish Medical Journal, 2022.

Beboertilfredshedsundersøgelse 2020, Granhøjen. Gitte Dahl; Peder Hau Lyng. DEFACTUM, 2021.

Pårørendetilfredshedsundersøgelse 2020, Granhøjen. Gitte Dahl; Peder Hau Lyng. DEFACTUM, 2021.

Type 2 diabetes – Et samarbejde i Midtklyngen. Projektindsats for deltagelse i kommunale sundhedstilbud for borgere med type 2 diabetes. Peder Hau Lyng, Marianne Sigaard Balleby, Signe Andrén Thrane, Tina Veje Andersen. DEFACTUM, 2021.

TULE (TrivselsUndersøgelse og LedelsesEvaluering) Signe Andren Thrane, Peder Hau Lyng. 2019.

Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordring - Midttrafik og Præhospitalet 2018. Peder Hau Lyng. DEFACTUM, 2019.

De første erfaringer med sociolancen. Mette Gubi Axelsen; Peder Hau Lyng. DEFACTUM, 2017.

Bruger- og pårørendeundersøgelse - Randers Kommune. Signe Andren Thrane, Peder Hau Lyng. Randers Kommune, 2017.

Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordring - Midttrafik og Præhospitalet 2015. Peder Hau Lyng. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016.

Målgrupperapport for SIP-socialpsykiatri. Anne-Mette K. Isager, Peder Hau Lyng, Rasmus Elgaard Petersen, Rikke Warrer Poulsen, Kathrine Dyhr Lycke og Tina Willemann. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Målgrupperapport for SIP-udviklingshæmning. Anne-Mette K. Isager, Peder Hau Lyng, Rasmus Elgaard Petersen og Tina Willemann. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Evaluering af praksiskonsulentordningen i Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad; Peder Hau Lyng. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Ansættelser og projekterfaring

2021 Specialkonsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Dataindsamling og afrapportering af Regions Midtjyllands trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering (TULE)
 • Dataindsamling og analyse i projekt om øget deltagelse i kommunale sundhedstilbud for borgere med type 2 diabetes i tre midtjyske kommuner

2008-2020 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Projektleder på udarbejdelse og drift af system for indsamling af svar og afrapportering af Region Midtjyllands trivselsundersøgelser og ledelsesevaluering (TULE)
 • Projektleder eller medarbejder på en lang række mindre evalueringsopgaver af konkrete projekter og kompetenceudviklingsforløb.
 • Del af gruppe, der har udarbejdet datahåndterings- og afrapporteringssystem i T-SQL og vba

2007-2008 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

 • Sagsbehandler af ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde
 • Central kontaktperson for frivillige foreninger, brugere af lokalcentre samt beboer- og pårørenderåd

Uddannelsesbaggrund

2007 Kandidat i Statskundskab, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2022-2022 Introduktion til R

2017-2017 SPC-masterclass (Statistisk Proces Control)

2016-2016 International Forum on Quality and Safety in Health Care

2013-2013 4-dages skrivekursus hos Dansk Magisterfoering

2012-2012 Dansk Evalueringsselskabs Årsmøde

2010-2010 Excel VBA - Afholdt af EDBGRUPPEN

2009-2009 SQL - Internt afholdt

2009-2009 International Forum on Quality and Safety in Health Care

2009-2009 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenets årsmøde