Gruppebehandling for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb

Mett Marri Lægsgaard
Socialstyrelsen iværksatte i 2010 et projekt med gruppebehandling for seksuelt krænkede børn og unge. Projektet er gennemført på fire behandlingssteder i Hjørring, Aarhus og København Kommune.
Formålet med projektet var at afprøve gruppebehandlingsforløb for at få mere præcis viden om effekterne af børnenes deltagelse i gruppebehandlingsforløb, samt erfaring med hvordan gruppeforløbene bedst implementeres og udføres.
DEFACTUM har gennemført en effekt- og implementeringsevaluering og resultaterne foreligger nu i form af en afsluttende rapport samt en række bilag med datamateriale. Bilag 1: Metode- og implementeringsguide indeholder de væsentligste erfaringer fra projektet og er rettet mod aktører, som overvejer at etablere gruppeforløb for målgruppen.

Link til projektet bag publikationen

Download Slutrapport_2016_Evaluering_effektmåling_gruppebehandling_boern_og_unge_seksuelle_overgreb.pdf

Download 2016_Bilag1_Metode_implementeringsguide.pdf

Download 2016_Bilag2_Deltagernes_baggrund_fordelt_paa_behandlingssted.pdf

Download 2016_Bilag3_Kvantitative_analyseresultater.pdf

Download 2016_Bilag4_Casebeskrivelser.pdf

Download 2016_Bilag5_Deltagernes_kontakt_med_sygehusvaesnet_fordelt_på patienttype.pdf

Download 2016_Bilag6_Evalueringsdesign_og_procesplan.pdf

Download 2016_Bilag7_Indsatsteorier_for_projekterne.pdf

Download 2016_Bilag8_Midtvejsrapport.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2016
Udgiver DEFACTUM

Forfattere

Mett Marri Lægsgaard