Målgrupperapport for SIP-socialpsykiatri

Anne-Mette K. Isager, Peder Hau Lyng, Rasmus Elgaard Petersen, Rikke Warrer Poulsen, Kathrine Dyhr Lycke og Tina Willemann
Denne rapport indeholder sammenhængsanalyser af data vedrørende borgernes baggrund, indsatser rettet mod borgerne og udviklingen i borgernes livskvalitet over tid. Data kommer fra de tilbud, der anvender dokumentationsprogrammet SIP-socialpsykiatri.

Download Rapport_2013_SIPsocialpsykiatri_maalgruppe.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2013
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 144 sider

Kontaktperson

Tina Willemann

Tina Willemann

+45 2117 3102

tinwil@rm.dk

Forfattere

Tina Willemann; Peder Hau Lyng Anne-Mette K. Isager