Forbedringsarbejde Region Sjælland

DEFACTUM understøtter Socialområdet i Region Sjælland (RSJ) i 2024 med at igangsætte og gennemføre forbedringsfællesskaber på tværs af det sociale område i RSJ.

Udvalgte sociale regionale tilbud skal arbejde i fire forbedringsfællesskaber med fokus på at:

  • Nedbringe antallet af arbejdsulykker
  • Nedbringe sygefravær
  • Onboarde nyansatte medarbejdere
  • arbejde struktureret med mål- og delmål

RSJ har flere formål med at starte forbedringsfællesskaberne, de ønsker at træne:

  • Tværgående ledelse - på tværs af tilbud
  • Anvendelse af fælles systematik og metoder til forbedringsarbejde
  • Videndeling og læring på tværs af tilbuddene på socialområdet

DEFACTUM skal i forløbet undervise i forbedringsmetoder ved undervisningsdage og webinarer samt give supervision i forhold til at drive forbedringsprojekter.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2024

Projektleder

Projektmedarbejdere