Social lighed i sundhed

Det strategiske forskningsprogram har til formål at skabe større social lighed i mødet med sundhedsvæsenet. I forskningsprogrammet udvikles, afprøves og evalueres et antal socialt differentierede indsatser med henblik på at øge den eksisterende viden om tilgangen. Et vigtigt led i forskningsprogrammet er at identificere, hvor organisatorisk sundhedskompetence udgør en væsentlig barriere for, at patienter får fuldt udbytte af sundhedsvæsnets tilbud, samt at udvikle praktiske strategier, der kan minimere disse barrierer. DEFACTUM varetager den overordnede ledelse og koordinering af forskningsprogrammet. Programmet udføres i samarbejde med bl.a. Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Folkeundersøgelser og Forskningsenheden for almen praksis. Programmet er finansieret af Region Midtjylland.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2026