Udvikling af pårørendesamarbejde på botilbuddene i Området for Voksne med Udviklingshæmning i Region Nordjylland

Botilbuddene i Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke i Region Nordjylland ønsker at udvikle deres pårørendesamarbejde. DEFACTUM har i den forbindelse gennemført en pårørendeundersøgelse på de fem botilbud. Undersøgelsen har bestået af en spørgeskemaundersøgelse efterfulgt af pårørendedialoger. En pårørendedialog er en anerkendende og styret dialog mellem en mindre gruppe af pårørende og medarbejdere/ledere. DEFACTUM har faciliteret pårørendedialogerne i Området for Voksne med Udviklingshæmning. 

Den samlede pårørendeundersøgelse har givet indblik i de pårørendes oplevelser og input til det fremadrettede samarbejde med pårørende. 

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2022

Projektleder

Projektmedarbejdere