Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Udviklingsarbejde og drift af Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område.

Kvalitetsmodellen er en national akkrediteringslignende model for systematisk arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling på det sociale område. Principperne i modellen sikrer løbende kompetenceudvikling af medarbejdere på socialområdet via optimering af arbejdsgange, kollegiale drøftelser og systematisk dokumentationsarbejde. Modellen udvikles løbende og alle elementer – eksterne og interne evalueringsprocesser samt uddannelsesaktiviteter – afprøves i praksis og tilpasses forud for implementering i modellen. Modellen kan anvendes inden for alle områder af den sociale sektor og omfatter på nuværende tidspunkt alle regionale boformer.